Kiiu jäätmejaama on viidud üle 12 tonni rehve

1320

„Valla jäätmejaama avamine Kiius on end igati õigustanud,” on Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist JANNE KALLAKMAA rahul.

Kuusalu valla jäätmejaam alustas tööd jaanuaris. Sobiv koht leiti Kiiu alevikus, endise postkontori lähedal teisel pool Kiiu-Valkla teed Tamme kinnistul. Varem oli seal kolhoosi ehitusmaterjalide ladu.

Jäätmejaama platsile on pandud konteinerid, kuhu paigutatakse vallaelanike toodud kraam – papp ja paber, pakendid, ohtlikud jäätmed, elektroonikaromud ja elektriseadmed, aknaklaasi. Jäätmejaama saab eraisik ära anda ka vanu sõiduautorehve.

Jäätmejaama operaatorina töötab kinnistu omanik Mihkel Tammepärg, kes kiidab, et rahvas on jaama omaks võtnud. Kõige rohkem käiakse laupäeviti, siis toob jäätmeid 10-15 inimest.

„Tuuakse tühje pudeleid, mida taarapunktid vastu ei võta. Hästi palju antakse ära vanu värvipurke, ka aknaklaase, televiisoreid ja arvuteid, autokumme. Inimesed võivad mõelda, et jäätmejaam ei töötagi või tuuakse vähe, sest jäätmeid näha eriti pole, aga igal õhtul koristan kõik ära. Tullakse ka kaugemalt küladest, näiteks Tapurlast ja Viinistult. Inimesed on sõbralikud ja rahul, mulle endale see töö väga meeldib,” jutustab Mihel Tammepärg.     

Janne Kallakmaa ütleb, et jäätmejaama operaatoril palutakse kirja panna toojate nimed ning mida on ära andnud. Kui keegi esitab vallavalitsusele taotluse vabastada korraldatud jäätmeveost, saab vaadata, kas tegu on jäätmejaama kasutajaga. Kui olmeprügi viiakse ise Tallinnasse prügimäele ja esitatakse kviitungid ning muud jäätmed antakse jäätmejaama, oleks võimalik taotlus rahuldada. Seni on vabastuse saanud vallas kaks peret.  

Janne Kallakmaa: „Kuusalu vald maksab jäätmejaama asukoha eest renti ning operaatorile töötasu. Eesti Pakendiringlus viib jäätmed minema tasuta, vallal tuleb maksta vaid firmale Ekoservis Teenused ohtlike jäätmete äraveo ja utiliseerimise eest. Jäätmejaam on rajatud väikeste kulutustega ja on end igati õigustanud. Kui oleks ehitanud Kuusallu, nagu oli esialgne plaan, oleks kulunud palju rohkem raha. Ehkki siis oleks jäätmejaam näinud välja kaasaegsem. Nüüd on selline, nagu on – täielik taaskasutus, midagi uut pole juurde tehtud.”

Jäätmejaama ehitamine Kuusalu viadukti lähedale jäi seisma sealsete elanike vastuseisu tõttu. Ka Kiius koguti esialgu jäätmejaama vastu naabritelt allkirju. Mihkel Tammepärg ütleb, et allakirjutanutest on saanud nüüd sagedased jäätmetoojad – ju ei kujutatud täpselt ette, milline hakkab jäätmejaam olema.


Kiiu jäätmejaama on viidud ajavahemikul jaanuar-oktoober 2009        

Rehve 12,1 tonni, aknaklaasi 3,7 tonni, elektroonikaromusid 6,94 tonni, pappi 2 tonni, pakendeid ligi 2 tonni (klaasist 1,5, plastist 0,4 ja metallist 0,1 tonni), värvijäätmeid 287 kg, õlijäätmeid 112 kg, patareisid 88 kg, ravimeid 39 kg, lahusteid 20 kg, luminentslampe 58 tk.

Eelmine artikkelPõhja prefektuuri eakatele mõeldud projekt „Ole eeskujuks!“
Järgmine artikkelKuusalu vallavanemaks valiti URMAS KIRTSI