Kiiu jäät­me­jaam töö­tab uue ope­raa­to­ri­ga

185
Kuusalu vald

Ala­tes tei­si­päe­vast, 13. juu­nist on Kiiu jäät­me­jaam taas ava­tud – seo­ses en­di­se ope­raa­to­ri Mih­kel Tam­me­pär­gi pen­sio­ni­le jää­mi­se­ga oli jäät­me­jaam va­he­peal su­le­tud, kon­kur­si­ga ot­si­ti uut ope­raa­to­rit. Sel­les­se ame­tis­se va­li­ti An­ti Par­ve, kes on va­rem mõn­da ae­ga töö­ta­nud sa­mas vald­kon­nas. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss rää­kis, et val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le esi­ta­ti 9 aval­dust, kan­di­dee­ri­ja­test kaks kut­su­ti vest­lu­se­le, va­li­tuks osu­tu­s An­ti Par­ve. Kiiu jäät­me­jaa­ma hakkab hal­dama Eesti Keskkonnateenused. Mar­gus Kir­si sõ­nul on uus konteinerpark paigaldatud koostöös jäätmevedajaga ning jäätmejaama operaator jälgib, et edaspidi toimuks konteinerite tüh­jen­da­mi­ne õi­geaeg­selt. En­ne töö­le asu­mist käis An­ti Par­ve koo­li­tu­sel Aru­kü­la jäät­me­jaa­mas. Ope­raa­to­ri­le mak­sab pal­ka ja Mih­kel Tam­me­pär­gilt ren­dib jäät­me­jaa­ma ala Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Val­la kesk­kon­na­spet­sia­list üt­les veel, et jäät­me­jaa­ma lah­tio­le­kuae­gu on muu­de­tud ning edas­pi­di ha­ka­tak­se klien­te au­ten­ti­ma isi­ku­koo­di alu­sel – Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ela­ni­ke­le on sood­sa­mad hin­nad, et­te­võ­te­te­le ja teis­te oma­va­lit­sus­te ela­ni­ke­le kal­li­mad.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus pre­mee­rib edu­kaid õpi­la­si
Järgmine artikkelFace­boo­kis hoia­ta­tak­se või­ma­li­ke va­ras­te eest Ida-Har­jus