Kiire internet kui elu oluline osa

1517

Anija valla Linnakse küla IT-mehed on valmis enda kodukandi ja kogu Eesti jaoks välja mõtlema lahenduse, kuidas saada maale kiiret internetti. Nad kommenteerivad – 1939. aastal oli Eestis 150 000 talust elekter olemas ainult 1500 talul ehk ühel protsendil, nüüd peame elektrit elutarbeliselt vajalikuks, sama hakkab olema ka kiire internetiga.
Lairiba kaablid on tänu Euroopa Liidu rahadele maha pandud samuti Kuusalu ja Raasiku vallas. Oleme varem kirjutanud, kuidas Kuusalu vallas on mõnes külas plaanitud teha kiire interneti kojusaamiseks vajalikud ühendused, aga on jäänud tegemata, sest läheb liiga kalliks. Kiire internet on pandud selle projekti raames seni vaid mitmele poole Kuusalu vallale kuuluvatesse hoonetesse.