Keskkoolid alustasid kolme õppesuunaga

1147

Kehra ja Loksa gümnaasiumi ning Kuusalu ja Kolga keskkooli 10. klassid valisid kolme suuna vahel.

Vastavalt gümnaasiumide uuele riiklikule õppekavale peavad 2013/2014 õppeaastal 12. klassi lõpetavad noored sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit uuele määrusele vastavalt – eesti keeles, laiemas või kitsamas matemaatikas ja võõrkeeles. Selleks ajaks peavad olema  rakendunud kolm õppesuunda.

Sõnumitooja toimetus uuris, kas ja kuidas käivitati sel õppeaastal õppesuunad Kehra, Kolga, Kuusalu ja Loksa koolis.

Kuusalu 10. klassis pooled sotsiaal-humanitaarvaldkonnas
Kuusalu keskkoolis alustas sel õppeaastal üks 10. klass. Õpilasi on kokku 30. Osades õppeainetes jaotutakse õppe­suundade ja kursuste järgi, ülejäänud tunnid toimuvad kogu klassile.

Õppealajuhataja Aili Kontus tutvustas noorte valikut: sot­siaal-humanitaarsuunda on eelistanud 15, loodus-reaalsuunda 10, praktilist suunda 5 õpilast.
Ta kommenteerib, et valik oli ootuspärane: „Õpilased said koos soovitud õppesuunaga va­lida lisakursused. Korraldasime koos direktoriga koosoleku, kus tutvustasime valikkursusi ja palusime õpilastel kahe nädala jooksul teha oma valikud. Tunniplaani kokkuseadmine oli tõeline teadus, kohati jaguneb klass kaheks, sageli ka kolmeks rühmaks. Vaadata tuli ka, et õpilaste koormus jaotuks enamvähem võrdselt, ei tekiks vahele vabu tunde ja päev lõpeks õigel ajal.“

Ta kiidab, et kümnes klass on tubli ja töökas, uus süsteem on kenasti käima läinud. Uus riiklik õppekava pakub väga huvitavaid valikkursuseid, näiteks „Inimene ja õigus“, „Tänapäeva filosoofilised küsimused“ või loodus-reaalsuunale „Elu keemia“, „3D-modelleerimine“, „Geoinformaatika“, „Teistsugune füüsika“ ja palju muud.

Kehras humanitaarharu samuti popim
Ka Kehra gümnaasium alustas kolme õppesuunaga tänavusest õppeaastast.

Direktor Urve Rannaääre loetleb: ühiskonnateaduste ja keelte suunda eelistasid 11, praktilist loodusteaduste ja keelte suunda 3, ka lõimitud aine- ja keeleõppe suunda 3 õpilast.

Kuna kool on kakskeelne, on jätkuvalt kaks 10. klassi, eesti- ja vene õppekeelega. Kuigi direktori sõnul on tänu kolmele õppesuunale jagunenud õpilased nii, et osad venekeelsed õpilased õpivad koos eestlastega eesti keeles laia matemaatikat ning mõned eesti õpilased on venekeelses ainetunnis.

„Päris ühte klassi ei olnud võimalik moodustada, aga tänu 2005. aastast käivitunud keelekümblusele saavad meie noored eestikeelse õppega hästi hakkama. Humanitaarsuund on ühiskonnateaduste põhine, ehk valiti seda rohkem, et on noorte arvates kergem. Kuid suunavalik ei oma otsest tähtsust, õppeainete valik on oluline,“ ütleb direktor.

„Küsisin lapsevanematelt tagasisidet, neile meeldib, et õpilastele on antud vabadus valida. Täielikult näeme kolme aasta pärast, kuidas õppesuundadest ja valikuvõimalustest on kasu.“

Kolgas pärimus ja loomemajandus
Kolga keskkool on rakendanud erilaadse õppesuuna – pärimuse ja loomemajanduse suunal õpib üks 10. klassi õpilane, sotsiaal-humanitaarharus 5 ning loodus-reaalsuunas samuti 5.

Direktor Tõnu Valdma sõnab, et esialgu valis pärimuse ja loomemajanduse haru kaks õpilast, kuid üks läks ära: „Kuigi 10. klass on väike, oleme õppesuunad teinud. Osad tunnid toimuvad koos, teiste puhul jaotutakse kaheks või kolmeks. Pärimuskultuuri tunnis on üks õpilane, õpetab Melika Kindel.“

Ruumi koolimajas on, eraldi klassiruumide leidmine ei tekitanud raskusi.

Loksal loodusainete suunal vähem õpilasi
Loksa gümnaasiumis sattusid kaks ümberkorraldust peaaegu samale ajale. Möödunud õppeaastast liideti eesti ja vene kool, sellest õppeaastast alustasid 10. klassid uue õppekavaga. Eestikeelses 10. klassis on õpilasi 11, venekeelses 8.  

Õppealajuhataja Valvi Joaväli teatab, et humanitaar- ning loodus- ja sotsiaalainete suundi on valitud enamvähem võrdselt, loodusainete suunda vähem.  Venekeelne kümnes klass valis täies koosseisus humanitaarharu, kus on põhirõhk keeltel. 

Sellel õppeaastal alustati lennupõhiste valikkursustega, mõningaid valikkursusi õpivad vene  ja  eesti õpilased koos – saksa keelt, autoõpetust, riigikaitset. Suunakursuste õppimiseks moodustatakse lendudevahelised rühmad, nendega alustatakse järgmisel õppeaastal.  Kümnendate klasside õpilastele on selgitatud, et edaspidi võib õppekoormus kujuneda erinevaks, mõni päev venida 8tunniseks.

Eelmine artikkelRaasikul löödi naist
Järgmine artikkelKui korras on meie lasteaedade mänguväljakud?