Kehrasse tahetakse rajada automaattanklat

685

Anija vallavalitsus soovis möödunud nädalal volikogu seisukohta automaattankla rajamise kohta Kehrasse. „Vallavalitsuse poole pöördus Sevenoil EST OÜ sooviga rajada Kehrasse Konsumi poe kõrvale parklasse automaattankla. Andsime välja signaali, et see pole Kehras aktsepteeritav koht. Ühe võimalusena pakkusime asukohaks Keskuse ja Välja tänava ristmiku Põrgupõhja poole jäävat teeosa, teise kohana Kose-Jägala maantee ja Keskuse tänava ristmikku,” sõnas Anija valla abivallavanem Urmo Sitsi istungil. Vallavalitsuse eelistus on Kose-Jägala mnt ja Keskuse tänava ristmik. „Keskuse ja Välja tänava ristmik on statistika järgi avariiderohkeim Kehras, Konsumi kõrval väheneks parkimisruum, me ei taha sinna suuri transiitveokeid,” ütles Urmo Sitsi. Volikoguliige Rene Kaalo: „Ei taha taas pärast kuulda, et on keegi, kes tahab Kehrasse midagi teha, aga jälle ei lasta. Las teeb, kuhu tahab.” Istungil uuriti, kui sobiv koht leitud, millal automaattankla rajamist oodata on. Urmo Sitsi arvas, et realistlik on 2011. aasta sees. Volikogu volitas valitsust jätkama läbirääkimisi Keskuse tänavaga külgnevate asukohtade suhtes ning toetas vallavalitsuse seisukohta, et Kehras on kindlasti vaja 24 tundi töötavat tanklat.