Kehrasse jalgtee Välja ja Kooli tänavale

832

Vallavalitsus tutvustas volikogule, millistesse teedesse sel aastal investeeritakse.

Anija vallaeelarves on käesoleval aastal teede remondiks ette nähtud 201 867 eurot. Vallavolikogu märtsikuu istungil tutvustas vallavalitsus, millised teed loodetakse sel aastal korda teha.

Plaan on asfalteerida Lepatriinu lasteaia parkla, Kooli tänav 12a sissepääsud ja Spordi tänav. Kavas on pinnata Torni tänav, 20 000 euro ulatuses Põrgupõhja ja 26 000 euro ulatuses Ülejõe linnaosa tänavaid ning Alaveres Pargi tänav. Raudoja-Härmakosu teel peaks valmis saama esimene etapp. Kavas on rekonstrueerida Kaunisaare tee ning valmis saada Lehtmetsa-Kaunissaare kergliiklustee detailplaneering. Kose maantee, Kooli põigu ja Mõisa ristmikule on kavandatud ülekäigurajad. Enam kui 8300 euro eest rekonstrueeritakse valla kruusateid.

Anija abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et hindade arvestamisel on aluseks võetud eelmise kahe aasta eduka pakkuja soovitusel 2013. aasta hind, lisatud 10 protsenti. Täpsed summad selguvad hangete käigus ning sellest lähtuvalt tehakse korda nii palju teid, kui eelarve piires on võimalik: „Näiteks Ülejõe ja Põrgupõhja linnaosade puhul ei ole me kavas välja toonud konkreetseid teid, sest kõik sõltub sellest, kui palju olemasoleva summa raames teha saame, esmalt suurema liikluskoormusega tänavad.“

Vallavalitsus tutvustas volikogule ka Kehra kergliiklustee analüüsi, kus välja toodud kaks alternatiivi. Esiteks Välja ja Kooli tänavat kuni Kooli põiguni hõlmava asfaltkattega  jalgtee ning Välja tänava sõidutee ehitus. Teiseks jalgtee ja sõidutee ehitus Põhja tänavale alates Kalda teest kuni Koidula tänavani ja Koidula tänavast Põrguvälja tänavani.

Urmo Sitsi ütles, et Lehtmetsa-Kaunissaare kergliiklustee orienteeruv maksumus on 250 000 eurot ja saab tulla ainult Euroopa Liidu toetuse abil. Analüüs  näitab, et Välja ning Kooli tänava jalgtee rajamine on odavam kui Põhja  tänavale: „Põhja tänaval tuleb vasakul pool teed panna kogu kraav truupi ja paremal osaliselt. Investeering oleks oluliselt suurem kui Välja ja Kooli tänava puhul, kus on vaja vaid Põllu tänava truubi laiendust ning Kooli põigu tänavavalgustuse ümbertõstmist. Kuna Välja tänava äärde tuleb tankla, siis on ka selle omanikul kohustus tee ehitusse panustada. Seega pooldab vallavalitsus esimesena Välja ja Kooli tänava varianti.“

Rene Kaalo küsis, kas ei tasuks kaaluda Põhja tänava sulgemist, sest tee olukord on halb, seda kasutatakse sõitmiseks vähe ja Põrgupõhja elanikud saaksid kasutada Välja tänavat.

Urmo Sitsi vastas, et see on mõeldav, kuid sellisel juhul suureneks koormus Põrguvälja tänaval, kuid tee praegune olukord seda ei võimalda.  Sel aastal ei ole eelarves planeeritud raha Välja tja Põrguvälja änava sõidutee korrastamiseks ning sellisel juhul tuleks mõne teise tee korda tegemisest loobuda.

Kaisa Tamkivi uuris, kas jalakäijad kasutavad rohkem Põhja või Välja tänavat. Urmo Sitsi vastas, et mõlemat. Põhja tänavat peamiselt rongijaama suunduvad inimesed ja Välja tänavat kooli minevad lapsed. 

Vallavolikogu andis vallavalitsusele volituse leida raha Välja, ja Kooli tänavale jalgtee rajamiseks.

Eelmine artikkel65 aastat märtsi suurküüditamisest
Järgmine artikkelKorteriühistute esindajad: Kas Kolgat ootab tondilinna saatus?