Keh­ras al­gas kerg­liik­lus­tee ehi­tus

97
Anija vallamaja.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val al­gas Keh­ras Kes­ku­se tä­na­va kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne. Kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ris ja esi­me­se lõi­gu ehi­tas trans­por­dia­met 2016. aas­tal koos Keh­ra sis­se­sõi­du­tee re­no­vee­ri­mi­se­ga. Nüüd pi­ken­da­tak­se se­da 530 meet­ri võr­ra, ku­ni Ko­se-Jä­ga­la maan­tee rist­mi­ku­ni. Ehi­tus­han­ke või­tis AS TREF Nord, kel­le pak­ku­mi­ne oli 122 513,52 eu­rot. Hin­na sees on ka 15prot­sen­di­li­ne re­serv, mi­da ehi­tus- ja hankes­pet­sia­list Vil­jo Lei­si sõ­nul ei plaa­ni­ta ka­su­ta­da, il­ma re­ser­vi­ta on töö­de mak­su­mus 106 533,6 eu­rot. Tee ra­ja­mi­se hin­nast 65,7 prot­sen­ti eral­das trans­por­dia­met sääst­li­ku­maid lii­ku­mis­vii­se soo­dus­ta­va ta­ris­tu ra­ja­mi­se meet­mest, Ani­ja val­lal tu­leb ta­su­da 34,4 prot­sen­ti. Tee äär­de luuak­se valla kulul ka val­gus­tus­ta­ris­tu, kuid pos­te ja val­gus­teid sel aas­tal ei pan­da. Val­mi­mis­täh­taeg on no­vemb­ris. „Plaanisime kergliiklustee ehitustöödega varem alustada, kuid projekti kooskõlastamine võttis arvatust kauem aega,“ lausus Viljo Leis.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­su­ses on uus lii­ge
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te­te ühi­ne­mis­kõ­ne­lu­sed on lõ­pu­sir­gel