Kehra uuele tanklale anti ehitusluba

840

Anija vallavalitsus väljastas OÜle Toomemaa ehitusloa automaattankla rajamiseks Kehra sissesõidutee äärde, Välja ja Salo tänava vahele Keskuse tänav 6 maaüksusele. Sinna tuleb tanklaketi Premium 7 bensiinijaam. Tanklat on kavas ehitama hakata augustis, see peaks valmima sügisel. Kinnistu suurus on 1,39 hektarit, lisaks tanklale on sinna tulevikus pärast kinnistu jagamist kavas rajada ärihoone, katlamaja ja kergliiklustee.