Kehra ÜVK ehitus algab oktoobris

1042

Ehitama hakkab 10 brigaadi.

Tänavu juunis sõlmisid OÜ Velko AV, AS Merko Ehitus ja AS Terrat lepingu Kehra linna ÜVK (ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu) ehituseks, mis läheb maksma 5,8 miljonit eurot ehk 90,8 miljonit krooni. Hankest jäid rahapuudusel välja Ülejõe linnaosa ja küla, nende jaoks on tehtud eraldi rahastustaotlused.

OÜ Velko AV juhataja Rain Oks: „Kui saame KIKilt rahastuse, võime Ülejõe ehitusega alustada selle aasta detsembris ja valmis jõuame Kehra ÜVKga üheaegselt ehk järgmise aasta jooksul.“

Kehra ÜVK ehitusel tehak-se praegu eeltöid. Kohale on veetud ehitusmaterjal.

Anija abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et igapäevaselt on näha, kuidas eeltööd käivad, kuid nüüd tahaks näha, kuidas kopp maasse lüüakse: „Ühtegi ametlikku teadet kaevamistööde kohta ei ole Anija vallavalitsusse veel jõudnud.“

Kehra ÜVK projektijuhi Peeter Laidma kinnitusel on käsil liitumispunktide kooskõlastamised ja projekti korrigeerimine: „Projekti mahtu kuulub uute liitujatega liitumispunkti asukoha kooskõlastamine, sellega seoses on vaja projekti vähesel määral korrigeerida. See on varem koostatud  ning tuleb ajakohastada.“

Kehra ÜVK ehitustegevus peaks praeguste plaanide järgi algama oktoobris. Kokku hakkab linnas töötama 10 brigaadi, neist neli kesklinnas. Põrgupõhja, Lehtmetsa ning  tööstuspiirkonda tuleb kõikidesse kaks brigaadi.

Peeter Laidma täpsustas, et brigaadid saabuvad objektile eri aegadel: „Oktoobris kohe 10 brigaadi Kehras ei ole, detsembris ilmselt küll.“

Lepingujärgne tähtaeg ÜVK valmimiseks on 2012. aasta oktoobris, kuid ehitaja loodab torustiku valmis saada tuleva aasta juulis ja augustis lõpetada katete taastamine.

Tänavu oktoobris algab ehitus ka Anija külas. Kogu torustik vahetatakse välja. Lisaks liituvad vee ja kanalisatsiooniga Anija mõis ning kaheksa mõisapargiäärset majapidamist. Rekonstrueeritakse reoveepuhasti ning üks tuletõrjemahuti. Pannakse kaks uut tuletõrjemahutit. Ehituse maksumus on 553 516 eurot, millest 437 460 eurot annab KIK. Ülejäänu on omaosalus, mida kaasfinantseerib Anija vald. Anija külas ehitab ÜVKd EG Ehitus, tööd algavad ühe brigaadiga.

Taotlus KIKile toetuse saamiseks on esitatud ka Lilli küla ÜVK rekonstrueerimiseks.

„KIKi rahastusotsusest sõltub, kas enne algab ehitus Lilli külas või Ülejõel. Kogu projekti maksumust ei saa veel nimetada, sest tulevad mõned uued hanked,“ selgitas Rain Oks.

Augustis alanud Alavere ÜVK ehitustööd sujuvad plaanipäraselt. Sellest nädalast alates töötab seal kolm brigaadi. Ehitus peaks lõppema 2012. aasta suvel.