Kehra raudteeümbrust hakkab ehitama OÜ TAVT

1550

Riigihankega selgus, et Kehra raudteejaama ümbruse teede ja parklate ehitamine tuleb arvatust tunduvalt odavam.

Anija vallavalitsuse korraldatud riigihankele Kehra raudteepeatuste ühendusteede ehitustööde tegemiseks esitati 9 pakkumust, neist üks oli kahe ettevõtte ühispakkumine. Edukaks tunnistati OÜ TAVT, kelle pakutud hind on 598 428 eurot.
Ehitusspetsialist Viljo Leis ütles, et kõik pakkumised olid samas suurusjärgus, pooled neist üsna võrdsed. Vallavalitsus kinnitas hanke tulemused 29. märtsil, võitjaga saab lepingu sõlmida pärast kahenädalast vaidlustusaega.
„Ehitaja juba kibeleb, et alustada. Neil on aega seitse kuud, aga nii kaua kindlasti ei lähe. Kui korralikult teevad, usun, et saavad kolme kuuga valmis,“ sõnas ta.
Detsembris otsustas Keskkonnainvesteeringute Keskus toetada Anija valda Euroopa Ühtekuuluvusfondi meetmest „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ 784 509 euroga. Koos omaosalusega on tänavuses vallaeelarves Kehra jaamaümbruse teede ja parklate ehitamiseks 860 254 eurot, abikõlblike kuludena läksid arvesse ka möödunud aastal jaama juurde parklate jaoks kinnistute ostmine ja seal olnud hoonete lammutamine.
Projekti raames rekonstrueeritakse Põhja tänav ja ehitatakse sinna ning Kose maanteele kõnnitee alates Grossi poest kuni Anija maantee raudteeülekäiguni. Peale selle rajatakse Jaama tänavale plats bussipeatuse ja jalgrataste parkla jaoks, raudteejaama ümbrusse ehitatakse mitu auto- ja jalgrattaparklat ning kõikjal neis kohtades ehitatakse välja ka tänavavalgustus.
Pärast riigihanget selgus, et kavandatud mahus ehitustööde tegemisest jääb 221 934 eurot üle. Vallavalitsus saatis KIKile taotluse, et ülejäägi arvelt lubataks teha lisatöid: „Soovime selle raha eest teha töid, mis olid meie esialgses projektis küll kirjas, kuid konsultandid soovitasid välja võtta, arvati, et nii palju toetust me ei saa.“
Riigihankele raudteepeatuste ühendusteede omanikujärelevalve tegemiseks esitati 7 pakkumust. Edukaks tunnistati P.P. Ehitusjärelevalve OÜ pakkumus, mis on 7140 eurot. Ka järelevalve hind on Viljo Leisi hinnangul odavam, kui eeldati.

Eelmine artikkelEakas vanaproua meenutab elu Loksal enne ja pärast sõda
Järgmine artikkelAnija vald toetab noort maadlejat