Keh­ra muu­seu­mis Ani­ja Lions klu­bi juu­be­li­näi­tus

226

Lau­päe­val, 9. ok­toob­ril ava­ti Keh­ra muu­seu­mis näi­tus „30 aas­tat Ani­ja Lions klu­bi“. Tä­na­vu juu­be­lit tä­his­ta­nud klu­bi 30aas­ta­sest aja­loost pa­nid näi­tu­se kok­ku Keh­ra muu­seu­mi töö­ta­jad Lions klu­bi liik­me­te too­dud eks­po­naa­ti­dest. „Kui klu­bi pre­si­dent Enn Pung tu­li su­vel mi­nu juur­de, et teeks 30. aas­ta­päe­va pu­hul näi­tu­se, siis mis sai mul sel­le vas­tu ol­la. Iga näi­tus on meie jaoks olu­li­ne, muu­seum on­gi koht, kus kor­ral­da­da näi­tu­si, mi­da ini­me­sed saa­vad tul­la vaa­ta­ma,“ lau­sus MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht An­ne Oruaas. Näi­tu­sel on sten­did klu­bi aja­loost, fo­toal­bu­mid, do­ku­men­did, Lion­si­te süm­boo­li­ka ja pal­ju muud. Väl­ja­pa­nek jääb Keh­ra muu­seu­mis­se 6. no­vemb­ri­ni. Pi­ke­malt järg­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­batt
Järgmine artikkelRaasiku valla valimisdebattide kuumim teema oli elamuarendused