Keh­ra Las­te­ta­re ko­lis uu­de maj­ja

399
Kehra Lastetare lasteaed

Ala­tes es­mas­päe­vast, 5. det­semb­rist töö­tab Keh­ra Las­te­ta­re las­teaed uues ma­jas Kes­ku­se tä­na­va ää­res. „Las­teaed on val­mis, ree­del all­kir­jas­ta­sin ka­su­tus­load, vaid na­tu­ke hal­jas­tus­töid jääb ke­va­des­se. Ka osa õueat­rakt­sioo­ne tu­le­vad ke­va­del uue han­ke­ga,“ üt­les val­la­va­nem Rii­vo Noor. Uue las­teaia­hoo­ne pi­du­lik ava­mi­ne on 19. det­semb­ril. Las­te tä­na­val asuv va­na las­teaia­ma­ja lam­mu­ta­tak­se, se­da teeb Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke võit­nud OÜ El­dos­tar. Sa­ma et­te­võt­e lam­mu­tab ka Aeg­vii­dus Tam­me tä­na­val asuva 3 kor­te­ri­ga ela­mu, ka­he hoo­ne lam­mu­ta­mi­ne lä­heb maks­ma 57 120 eu­rot.

Eelmine artikkelPIL­LE SMIR­NO­VA Kuu­sa­lu val­last sai Har­ju­maa teat­ri­fes­ti­va­lil „Suu­re amp­su“ erip­ree­mia
Järgmine artikkelMAR­TI HÄÄL ei naa­se veel Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se