Keh­ra Las­te­ta­re ehi­tus­han­ge

114
Kehra Lastetare lasteaia uue hoone välisfassaadi projekt.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja rii­gi­han­ke Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue hoo­ne ehi­ta­mi­seks. Uus las­teaed ra­ja­tak­se Kes­ku­se tä­nav 4 krun­di­le, ka­van­da­ta­va ela­mu­piir­kon­na kõr­va­le. Hoo­ne pro­jek­tee­ris OÜ Co­nAr­te, Keh­ra Las­te­ta­re tu­leb sar­na­ne Peet­ri kü­las asu­va Aru­hei­na las­teaia­ga. Pro­jek­tis on kok­ku 9 rüh­ma, esi­me­ses eta­pis ehi­ta­tak­se neist 7. Las­teaia­hoo­ne hin­nan­gu­li­ne mak­su­mus on üle 3 mil­jo­ni eu­ro. Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus tea­tas juu­lis, et ava­li­ku sek­to­ri hoo­ne­tes ener­gia­tõ­hu­su­se ja taas­tu­ve­ner­gia eden­da­mi­se meet­mest eral­da­tak­se Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le Keh­ra las­teaia uue hoo­ne ehi­ta­mi­seks 1 026 000 eu­rot. Um­bes kaks mil­jo­nit eu­rot on val­lal ka­vas võt­ta las­teaia jaoks lae­nu. Rii­gi­han­ke pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 24. sep­tem­ber. Li­saks las­teaia­le tu­leb han­ke võit­jal ehi­ta­da las­teaia õue-a­la­le kaks var­jua­lust-pa­ni­pai­ka. Ehi­ta­mi­ne al­gab pä­rast ehi­tus­le­pin­gu all­kir­jas­ta­mist tõe­näo­li­selt ok­toob­ris, uus las­teaed peaks val­mi­ma järg­mi­seks sü­gi­seks. Ku­ni uue hoo­ne val­mi­mi­se­ni töö­tab Las­te­ta­re las­teaed se­ni­ses asu­ko­has Las­te tä­na­val, pä­rast uu­de maj­ja ko­li­mist va­na las­teaia­ma­ja lam­mu­ta­tak­se. Esialgne plaan oli rentida lasteaiale konteinerrühmad, vana hoone lammutada ja ehitada uus samasse kohta. Vallavalitsus loobus plaanist, kui selgus, et moodulrühmad läheksid maksma ligi pool miljonit eurot.

Eelmine artikkelAla­ve­re kool alus­tab uut õp­peaas­tat re­no­vee­ri­tud ma­jas
Järgmine artikkelKuusalu vallas 2 valimisliitu