Kehra koolimaja hakkavad rekonstrueerima Facio Ehitus ja Elinord Ehitus

1075

Kolmeks hankeks jagatud remondi põhiosa läheb maksma ligi 1,3 miljonit eurot.

Anija vallavalitsuse valitud projektijuht OÜ Vealeidja korraldas riigihanke Kehra gümnaasiumi peatöövõtja leidmiseks. Täht­ajaks, 16. jaanuariks esitati kolm pakkumust, üks laekus pärast määratud kellaaega. Võitjaks tunnistati madalaima pakkumuse teinud OÜ Facio Ehitus ja OÜ Elinord Ehitus ühispakkumus, see oli 1 036 940 eurot, millele lisandub käibemaks. 

Abivallanem Urmo Sitsi märkis, et hind on pisut soodsam, kui vallavalitsus lootis: „Samas on koolimaja puhul tegemist vana hoonega, kus tööde lõplik maht võib selguda alles siis, kui ehitus juba käib.“ Ta selgitas, et koolimaja rekonstrueerimistööd jagati pärast nõupidamist EASi ja projektijuhiga kolme eraldi hankesse. Esimese ehk põhihanke töödena ehitatakse koolihoonesse uued vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, ventilatsioon, kolitakse ümber soojasõlm, vahetatakse andmesidesüsteem ja elektripeakaablid, osaliselt ehitatakse ringi klassiruumide elektrisüsteemid ning tehakse siseremont. Esimesel ja neljandal korrusel on kavas „iluravi“, neljandal korrusel vahetatakse ka põrandakatted, teisel ja kolmandal tuleb põhjalik remont. Täiesti ehitatakse ümber kooli garderoob, seniste kambrite asemel tuleb sinna avatud ruum garderoobikappidega. Kooli aulasse tehakse uus lava.

Eraldi hanked korraldatakse koolimaja fassaadi renoveerija ning väikese võimla põrandakatte paigaldaja leidmiseks. Vanas võimlas, kus praegu toimuvad peamiselt algklasside kehalise kasvatuse tunnid, vahetatakse vahelagi ning põrand, ka ostetakse sinna spordiinventari.

„Pärast väikese võimla rekonstrueerimist võiksid seal hakata toimuma näiteks naiste võim­lemise, sulgpalli, karate ning harrastajate pallimängude treeningud pisematele seltskondadele,“ rääkis abivallavanem.

Anija vallavalitsus on kuulutanud välja lihthanke kooli renoveerimistööde omanikujärelevalve teostaja leidmiseks. Ülejäänud kaks ehitushanget korraldatakse siis, kui põhihanke võitjaga on leping sõlmitud. See võiks Urmo Sitsi hinnangul toimuda veebruaris ning ehitusega saaks sel juhul alustada märtsis.

Enne on vaja kolida Kehra gümnaasium hoonest välja. Õppetöö hakkab koolimaja remondi ajal toimuma kolmes eri kohas. Algklassid ja vene õppekeelega neljas klass kolivad kunstidekooli, eesti õppekeelega neljandad klassid ja 5.-8. klass hakkavad õppima algklasside majas ning 9. ja gümnaasiumiklassid endises vallamajas Kreutzwaldi tänav 2. Kooli söökla jääb tööle ka remondi ajaks.

Ehitustööde põhirõhk langeb kolmele suvekuule. Kui tõrkeid ei tule, peaks koolimaja remont lõppema jõuluks.

KOIT kavast eraldati Anija vallale Kehra gümnaasiumi rekonstrueerimiseks 981 813,18 eurot, Anija vallavolikogu otsustas omaosaluse katteks võtta laenu kuni 639 116 eurot.

Eelmine artikkelNaine jooksis vastu sõidukit
Järgmine artikkelKuusalu vabatahtlik päästekomando on plaanis tööle saada kulupõlengute ajaks