Kehra ja Alavere aiamaad antakse vallaelanikele tasuta kasutada

1910

Kehras saab edaspidi aiamaid harida Jõe tänaval ja Lehtmetsas.

Anija vald taotles sügisel riigilt elanike kasutusse jäävate aiamaade jaoks munitsipaalomandisse Kehras Jõe tänav 4 ja Jõe tänav 5a, Lehtmetsa külas Kose maantee 42 ja Alaveres Kose maantee 26 maaüksuse. Jõe tänav 4 maaüksuse ligikaudne pindala on 38 661 ruutmeetrit, Jõe tänav 5a suurus 6953 ruutmeetrit, Lehtmetsa küla maaüksus ligi 8 hektarit ning Alaveres ligikaudu 22 915 ruutmeetrit. Anija vallavolikogu otsustas alates 1. aprillist anda need maaüksused rahvastikuregistris olevatele Anija valla elanikele viieks aastaks tasuta kasutada. Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada maade kasutusse andmine ja lepingute sõlmimine koos maa kasutamisega seotud tasuliste teenuste osutamisega.
Vallavanem Arvi Karotam ütles Sõnumitoojale, et plaan on lähiajal aiamaapidajate esindajatega arutada, milliseid teenuseid nad vajavad ning kuidas hakatakse neid osutama. Vallavalitsuse esialgne plaan oli anda aimaadealune maa haldamiseks vallale kuuluvale OÜle Velko AV, kuid kuna tegu on elanikele avaliku teenuse osutamisega, tuleb teha avalik konkurss, mille võitja saab õiguse sõlmida maakasutuse ja teenuste osutamise lepingud. Teine võimalus on, et aiamaapidajad moodustavad ühistu, kes hakkab sealset tegevust korraldama.
Sügisel kaardistas vallavalitsus aiamaad ja pani kirja nende kasutajad, nüüd on plaan teha seda uuesti, et selgitada, kellega sõlmida maakasutuslepingud.
„Minu poole on pöördunud  Kehrast mitu inimest, kes on avaldanud soovi saada endale aiamaad. Olen neile soovitanud võtta ühendust Jõe tänava või Lehtmetsa aiamaade kasutajatega ning leida  sealt  endale  sobiv  hooldamata vaba tükk,“ sõnas Arvi Karotam.
Ka Põhja ja Tselluloosi tänava ääres aiasaadusi kasvatanud inimestel soovitab ta otsida endale asendusmaa, sest sealt aiamaad likvideeritakse, kuna sel kevadel algab Põhja tänava rekonstrueerimine. Tselluloosi tänavale on planeeritud uus tööstuspiirkond, seetõttu peaksid ka sealsed maaharijad, kes soovivad seda jätkata, leidma uue krundi Jõe tänaval või Lehtmetsas.
Vallavanem rääkis, et aiamaapidajatega sõlmitavas maakasutuse lepingus fikseeritakse vastastikused õigused ja kohustused ning ka heakorrareeglid: „Aiamaad peaksid olema jõukohaselt hooldatud ning et seal ei oleks naabreid häirivaid tegevusi. Aiamaadel on mitmeid ehitisi, need peavad vastama seadustele. Jõe ääres on 50meetrine ehituskeeluvöönd ja aiamaad ei saa olla veepiirile lähemal kui 10 meetrit. Jõe kallasrada peab olema kõigile liikumiseks vaba.“
Lepingud hakatakse vallavanema sõnul sõlmima hiljemalt maikuus, kui on teada, kes hakkab aiamaid haldama.
„Kõik, kes praegu Kehras Jõe tänaval, Lehtmetsas või Alaveres aiamaadel tegutsevad, võivad seemned-taimed panna julgesti mulda ja maaharimist jätkata,“ kinnitas Arvi Karotam.
Aiamaade suurustele praegu piiranguid seatud ei ole: „See on kokkuleppe küsimus. Praegu on kõige suuremad maatükid üle 700 ruutmeetri, enamus siiski vahemikus 150-300 ruutmeetrit. Kui vallavalitsus annab vallaelanikele maa tasuta kasutada, siis peame tagama, et suuremaid maatükke ei kasutataks ärilistel eesmärkidel.“
Kui aiamaid saavad vallaelanikud kasutada tasuta, siis tarbitud teenuste eest tuleb hakata maksma.
Vallavanem selgitas, et aiamaadel on vaja korraldada prügivedu ning leida lahendused kastmisvee saamiseks, ka tualeti kasutamise probleem vajab lahendust, praegu pole aiamaadel ühtegi WC-d.
„Oleme seadnud eesmärgiks, et sel kevadel sõlmime kõigi soovijatega aiamaade kasutuslepingud. Kui me sellega hakkama saame, siis oleme Eestis esimene vald, kus on valla maadel asuvate aiamaade kasutamine seaduslikult ära korraldanud. See annab inimestele kindluse, et keegi ei tule neilt hoole ja armastusega haritud aiamaid tulevikus ära võtma,“ rääkis Arvi Karotam.

Eelmine artikkelKuusalu Rattaklubi noored võistlesid Rakveres ja Tallinnas
Järgmine artikkelKehra tudeng KAREL JÕELEHT sõidab suvel talendivõistlusele Hiinasse