Keh­ra güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja lah­kus

314
Kehra kool.

Keh­ra kool kor­ral­dab kon­kur­si õp­pe­ju­hi ko­ha­le, se­ni­ne õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ka­ja Sa­ra­puu koo­lis enam ei töö­ta. Di­rek­tor Kai­do Krein­taa­li sõ­nul lah­kus õp­pe­juht ame­tist möö­du­nud ree­del, roh­kem ta kom­men­tee­ri­da ei soo­vi­nud. Eel­mi­sel sü­gi­sel al­ga­tas val­la­va­lit­sus Keh­ra koo­lis tee­nis­tus­li­ku jä­re­le­val­ve, mil­le põh­ju­se­na ni­me­tas Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor prob­lee­me juht­kon­na ja per­so­na­li va­hel. Koo­li­juht sel­gi­tas siis, et mõ­ni õpe­ta­ja on sead­nud kaht­lu­se al­la juht­kon­na pä­de­vu­se. Tee­nis­tus­li­ku jä­re­le­val­ve õiend ava­li­kus­ta­ti veeb­rua­ris. „Ühe et­te­pa­ne­ku­na soo­vi­ta­si­me koo­li­ju­hi­le hin­na­ta töö­ta­ja­te val­mi­so­le­kut ja so­bi­vust vas­ta­val ame­ti­ko­hal töö­ta­mi­seks ning koos­töö­val­mi­dust mees­kon­na­na töö­ta­mi­sel,“ lau­sus val­la­va­nem.

Eelmine artikkelKau­ni­saa­re, Ala­ve­re ja Lok­sa uju­mis­ko­had saa­vad ohu­tus­poid
Järgmine artikkelVoli­ko­gu ko­gu­neb juu­lis Keh­ra tu­ru jaoks ra­hae­ral­dust ot­sus­ta­ma