Kehra, Aruküla ja Raasiku raudteejaamadele ELi raha

2821
Kahe kaarja bussiootepaviljoni asemel ehitatakse Kehrasse üks, kuid üksnes rattaparklaks.

Eelmisel nädalal otsustas KIK,et Euroopa Ühtekuuluvusfondist toetatakse ka Anija, Raasiku ja Aegviidu valla projekte.

KIKile laekus meetmest „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ 44 taotlust kogusummas ligi 19 miljonit eurot. Toetust said 30 projekti, nende vahel jagatakse 12,7 miljonit eurot. Taotleda said omavalitsused, mida läbib raudtee ning toetus on mõeldud raudteepeatuse lähedal asuvate kergliiklus- ja juurdepääsuteede, auto- ja jalgrattaparklate ning bussipeatuste ehitamiseks-remontimiseks, reisijate teenindamiseks ettenähtud jaamahoone rekonstrueerimiseks ning peatustesse reaalajas sõiduplaane kuvavate infotahvlite paigaldamiseks. Maksimaalne toetussumma on 85 protsenti projekti maksumusest, omaosalus vähemalt 15 protsenti.
Anija vald saab Ühtekuuluvusfondist 784 509 eurot. Rahastuse saanud projektide pingereas oli Anija valla projekt kolmas, ka summa, mis Kehra raudteejaama jaoks eraldati, oli suuruselt kolmas – rohkem saavad vaid Tartu ja Narva linn.

Anija vallale 784 509 eurot
„See oli üks esimesi Euroopa Liidu abiprojekte, millega hakkasin tegelema, kui astusin ametisse. Mul on väga hea meel, et raha saame, sest raudteejaam on Kehra ja kogu Anija valla värav,“ ütles vallavanem Arvi Karotam.
Projekti raames rekonstrueeritakse Kehras 915 meetrit sõiduteed Põhja tänaval Põrguvälja ristist Kose maantee ristumiskohani, Põhja tänava äärde ehitatakse 1346 meetrit kõnniteed alates Luha tänavast kuni Kose maantee ristumiskohani. Kose maanteel ehitatakse ja osaluselt rekonstrueeritakse kokku 375 meetrit kõnniteed – Grossi poe juurest kuni Anija maantee raudteeülekäiguni. Jaama tänavale ehitatakse tänavakividest plats bussipeatuse ja jalgrataste parkla jaoks. Peale selle rajatakse  Kose maantee 3 platsile ehk endise Linda poe asukohta 45kohaline ning Anija maantee 2 krundile ehk vanale turuplatsile 19kohaline auto- ja 12 kohaline jalgrattaparkla. Jalgrattaparkla 30 kohaga tehakse ka Jaama tänav 4 krundile. Kõikjal neis kohtades ehitatakse välja ka tänavavalgustus, rajatakse 62 uut ja renoveeritakse 2 tänavavalgustusposti.
Valla ehitusspetsialist Viljo Leis ütles – esialgu taotleti toetust rohkem, ligi 1,4 miljonit eurot, kuid KIKist öeldi, et nii palju ei ole võimalik saada ning kahel korral soovitati kavandatavate tööde mahtu vähendada. Seetõttu jääb praegu rekonstrueerimata Kose maantee ning jaamaesisele platsile ei ehitata bussiootepaviljone.
Ta kinnitas, et kõik kavandatu on plaanis teha 2016. aastal. Valla tuleva aasta eelarve eelnõus on raudtee-projektiks kokku 860 254 eurot. Viljo Leis selgitas, et valla omaosalusest on ligi pool juba kulutatud – abikõlblike kuludena läksid arvesse nii parklate jaoks kolme kinnistu ostmine kui nendel asuvate hoonete lammutamine. Kuna projektiga kavandati esialgu rohkem töid, siis projekteerimiskulud on abikõlbulikud osaliselt.
„Tegime projekteerimishanke kohe, kui kinnistud olid ostetud ja lagunevad majad lammutatud. See, et meil oli esitada valmis projekt, andis meie taotlusele plusspunkte. Nõutav oli teada kavandatavate tööde orienteeruvat hinda, valmis projekt näitas meie valmis­olekut hakata ehitama,“ rääkis ehitusspetsialist.
Kuu aja jooksul tuleb KIKile esitada hangete plaan ning toetusraha väljamaksete graafik. Viljo Leis arvas, et kogu ehitusele tehakse üks hankekonkurss, lisaks eraldi hange omanikujärelevalve leidmiseks: „Kuna kõik dokumendid tuleb eelnevalt saata KIKi kontrollimiseks, siis arvan, et jaanuari lõpuks paneme hankedokumendid kokku ning riigihanked saame välja kuulutada veebruaris.“
Vallavanem lisas, et see projekt on alles algus Kehra jaamaümbruse korrastamisel, järgmine suurem töö on jaamahoone rekonstrueerimine, et teha sinna Vabadussõja muuseum: „Usun, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks on see valmis.“

Aegviidu vallale 365 571 eurot
Aegviidu valla raudteeprojekti kogumaksumus koos omaosalusega on 430 084 eurot. Selle eest saab uue katte Piibe maantee alevisisene osa, ühendatakse kergliiklustee kooli staadionist perroonideni, laiendatakse bussipeatuse vastas olevat parklat 14 autokoha võrra, remonditakse A ja O kaupluse juures asuv parkla, rajatakse 20kohaline jalgrattaparkla sauna ja perroonide vahele, paigaldatakse jalgrattaparkla turvasüsteem ning kaks rongigraafikute reaalajas infotahvlit, raudtee äärde pannakse võrkpiirded, renoveeritakse ning rajatakse uusi tänavavalgustuspunkte.

Raasiku vallale 331 036 eurot
Raasiku vallavalitsus taotles KIKist toetust Aruküla ja Raasiku raudteepeatuse juurde ohutu ligipääsu rajamiseks ning pargi-reisi parkla laiendamiseks. Mõlemad taotlused rahuldati täies mahus. Aruküla projekti kogumaksumus on 312 789,76 eurot, sellest toetus 265 871,30 eurot. Raasiku projekt läheb maksma 76 665,04 eurot, millest toetuse suurus on 65 165,28 eurot.
Projektiraha eest on plaanis rajada Arukülla 650 meetri pikkune kergliiklustee kortermajadest raudteepeatuseni mööda Tallinna maantee äärt, 14kohaline jalgrattaparkla ning selle turvasüsteem, 20kohaline autoparkla, bussipeatus, reaalajas rongiliikluse 2 infotahvlit, 2 tänavavalgustuspunkti ning üks suunaviit.
Raasikule on plaanis teha 14kohaline jalgrattaparkla koos turvasüsteemiga, 20kohaline autoparkla, rongiliikluse 2 infotahvlit, 2 tänavavalgustuspunkti ning renoveerida üks tänavavalgustuspunkt.
Uuendused peavad valmis saama Arukülas 2017. aasta sügiseks ning Raasikul 2016. aasta jooksul.