Keh­ras tu­leb ret­ro­dis­ko

1397

Lau­päe­val, 7. ap­ril­lil on Keh­ra rah­va­ma­jas viie tun­ni pik­ku­ne ret­ro­dis­ko, kus män­gi­tak­se pea­mi­selt 90nda­te aas­ta­te tant­su­muu­si­kat. Dis­ko­ri­pul­ti oo­da­tak­se 90nda­tel tun­tud lau­lu­meest Onu Bel­lat ehk Igor Maa­si­kut, kuid vi­nüülp­laa­te kee­ru­ta­vad ka Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, me­lo­maan El­vis Hru­pa ning Keh­rast pä­rit DJ Joy Möt­ley. El­vis Hru­pa sel­gi­tas, et te­gu on esi­me­se et­te­võt­mi­se­ga sar­jast „Real Ret­ro Dis­co“: „Na­gu üri­tu­se ni­mi­gi üt­leb, hak­ka­me män­gi­ma pea­mi­selt 70-80nda­te, aga ka 90nda­te muu­si­kat. See on ehe dis­ko­pi­du, ku­hu oo­ta­me tant­si­ma ja muu­si­kat nau­ti­ma noo­ri ja va­ne­maid ini­me­si mit­te ai­nult Ani­ja val­last, vaid ka naab­ri­te juu­rest. Loo­de­ta­vas­ti õn­nes­tub meil sel­li­se peo­ga tuua rah­va­maj­ja roh­kem rah­vast.“ Kui esi­me­ne pi­du õn­nes­tub, on kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­hil plaan ha­ka­ta ret­ro­dis­ko­sid Keh­ras kor­ral­da­ma 4 kor­da aas­tas: „Tu­le­vi­kus võik­sid siin DJ-de kõr­val üles as­tu­da ka 90nda­tel tun­tud ar­tis­tid, näi­teks Nan­cy, Ho­ve­ry-Co­ve­ry või Ül­lar Jör­berg.“

Eelmine artikkelLok­sa mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Park­si kü­la
Järgmine artikkelSuur­pea soo­vib ran­na­park­lat