Keh­ras arut­le­ti Ees­ti kest­vu­se üle

582

9. no­vemb­ril oli Keh­ra jaa­ma­hoo­nes Ida-Har­ju ela­ni­ke aru­te­lu Ees­ti rah­va kest­mi­sest. Aru­te­lu juht Kai­sa Tam­ki­vi sel­gi­tas, et ko­da­ni­kual­ga­tus­lik­ke aru­te­lu­sid „Kas kes­ta­me või kus­tu­me?“ kor­ral­da­tak­se Ees­ti eri pai­gus mi­nis­tee­riu­mite, üli­koo­li­de ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de koos­töös. Arut­le­tak­se sün­di­vus, töö­hõi­ve ja rän­de üle, et ko­gu­da uud­seid ideid, mi­da saa­vad ko­gu­kon­nad et­te võt­ta oma elu­jõu hoid­mi­seks. Keh­ras oli 10 osa­le­jat pea­mi­selt Ani­ja, paar ka Kuu­sa­lu val­last. Nel­ja tun­ni jook­sul arut­le­ti sün­di­vu­se ja töö­hõi­ve tee­mal. „Pa­ku­me väl­ja kaks ideed, si­ses­ta­me ühi­se­le plat­vor­mi­le,“ üt­les Kai­sa Tam­ki­vi. Aru­te­lu­de tu­le­mu­si hin­da­vad eks­pertg­ru­pid, soo­vi­tak­se, et pa­ri­mad ideed jõuak­sid riik­li­kes­se ja ko­ha­li­kes­se aren­gu­ka­va­des­se.

Eelmine artikkelVir­ve kü­la­va­ne­maks va­li­ti JAAN VELST­RÖM
Järgmine artikkelPolitseikroonika