Keh­ra üks kor­ter jääb val­la oman­dis­se

385
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis oma 2014. aas­ta ot­sust, mil­le­ga ot­sus­ta­ti enam­pak­ku­mi­sel müüa Keh­ras Ko­se maan­tee 10 asu­vas ma­jas val­la­le ­kuu­lu­nud ka­hek­sa kor­te­rit. Ku­na sel­le ma­ja üks ka­he­toa­li­ne kor­ter on siia­ni müü­ma­ta, te­gi val­la­va­nem Rii­vo Noor et­te­pa­ne­ku jät­ta see oks­jo­ni­le pa­ne­ma­ta. „Ani­ja val­lal on prae­gu ai­nult üks va­ba kor­ter. Kui ta­ha­me val­da võt­ta uu­si töö­ta­jaid, näi­teks õpe­ta­jaid, ei ole meil nei­le ela­mis­pin­da an­da. See kor­ter on kesk­küt­te­ga ma­jas, va­jab küll na­tu­ke re­mon­ti, aga pea­me mõist­li­kuks jät­ta val­la bi­lans­si,“ lau­sus ta. Vo­li­ko­gu lii­ge Kal­le Saar­mas li­sas, et ta­ga­va­ra­kor­te­reid on val­lal va­ja ka pu­huks, kui juh­tu­vad õn­ne­tu­sed ja ini­mes­te­le on tarvis kii­res­ti asen­dus­pin­da.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid tee­hoiu­ka­vas­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ki­ri­kus on Lau­rent­siu­se­le ja Lee­sil Ka­ta­rii­na­le pü­hen­da­tud vit­raa­žak­nad