Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pro­jek­tee­ri­ja va­li­tud

777

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kol­man­da­le han­ke­le Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se üm­ber­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks teh­ti 5 pak­ku­mist, neist kva­li­fit­see­rus 4 pakkujat. Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas edu­kaks OÜ Vi­sioonp­ro­jekt ja OÜ Ku­res­saa­re Kom­mu­naalp­ro­jekt ühis­pak­ku­mu­se, mis on 48 780 eu­rot.

Eelmine artikkelVii­nis­tu­le tu­leb loo­dus­tu­ris­mi tu­den­gi­te prak­ti­ka­baas
Järgmine artikkelRah­vus­va­he­li­st tant­su­päe­va tähistati Aru­kü­las lä­bi tui­su