Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ehi­ta­ja va­li­tud

1268

Ani­ja val­la­va­lit­sus tun­nis­tas Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mis­han­ke pa­ri­maks OÜ Su­la­ne ja OÜ Triaad ühis­pak­ku­mu­se, mis koos käi­be­mak­su­ga on 729 233 eu­rot. Esial­gu ka­van­da­ti ehi­tus­mak­su­mu­seks 653 472 eu­rot. Eu­roo­pa Lii­du Re­gio­naa­la­ren­gu­fon­dist an­tak­se 412 210 eu­rot, val­laee­lar­ves­se pla­nee­ri­ti 275 267 eu­rot. Ku­na ehi­tus lä­heb pla­nee­ri­tust kal­li­maks, esi­tab val­la­va­lit­sus vo­li­ko­gu­le li­sa­ee­lar­vep­ro­jek­ti. Kui vo­li­ko­gu sel­le 19. ap­ril­li is­tun­gil heaks kii­dab, saab val­la­va­lit­sus sõl­mi­da ehi­tus­le­pin­gu ning tööd al­ga­vad ap­ril­li vii­ma­sel nä­da­lal. OÜ Su­la­ne on Ani­ja val­las ka va­rem ehi­ta­nud – näi­teks re­no­vee­ris Le­pat­rii­nu las­teaia ning Keh­ra raud­tee­jaa­ma­hoo­ne. Pe­rears­tid ko­li­vad ter­vi­se­kes­ku­se re­mon­di ajaks Ko­se maan­tee 22 asu­vas­se Keh­ra sot­siaa­l­ela­mus­se. Nen­de vas­tu­võtt on ala­tes 23. ap­ril­list sot­siaal­ma­ja 2. kor­ru­sel. Uue­ne­nud ter­vi­se­kes­kus peaks val­mi­ma ok­toob­ri lõ­puks. Ter­vi­se­kes­ku­se esi­me­se­le kor­ru­se­le tu­le­vad fü­sio­te­raa­pia ja psüh­ho­loo­gi ka­bi­ne­tid, tei­se­le kor­ru­se­le pe­rears­ti­de ja õde­de ning äm­mae­man­da vas­tu­võ­tu­ruu­mid.

Eelmine artikkelAeg­vii­du Pääs­te­selts on te­gut­se­nud 10 aas­tat
Järgmine artikkelJalg­si­mat­kal „Raasiku valla 100 sü­dant“ oli üle 200 osa­le­ja