Keh­ra lap­sed üle-ees­ti­li­sel spor­di­päe­val

1266

Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia lap­sed käi­sid koos õpe­ta­ja­te­ga 21. ap­ril­lil Tal­lin­nas Au­den­te­se spor­di­kes­ku­ses toi­mu­nud üle-ees­ti­li­sel las­teae­da­de spor­di­päe­val, mil­lest võt­sid osa 36 las­teae­da. Kehra Lepatriinu võist­kon­nas olid 6 pois­si ja 6 tüd­ru­kut, võis­tel­di tea­te­jook­sus, köie­veos ja osa­vus­võist­lu­ses. Ani­ja val­la lap­sed said kom­bi­nee­ri­tud tea­te­võist­lu­ses 3. ko­ha.

Eelmine artikkelKoo­li­noor­te tant­su­peo esi­ne­jad va­li­tud
Järgmine artikkelTorm viis lau­päe­val Vii­nis­tu en­di­selt toot­mis­hoo­nelt ka­tu­se