Keh­ra kä­si­pal­li­poi­sid said Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha

896
Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te 3. ko­ha kä­si­pal­li­mees­kond Keh­rast.

Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 23.-24. no­vemb­ril toi­mu­sid Keh­ras ja Vil­jan­dis Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis noor­mees­te D2-va­nu­se­klas­si­le (sün­di­nud 2008 ja hil­jem). Keh­ras toi­mus A-fi­naal ehk män­gi­ti 1.-6. ko­ha­le, Vil­jan­dis oli B-fi­naal, kus män­gi­ti 7.-12. ko­ha eest.
Keh­ras võist­le­sid ka HC Keh­ra ja Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi mees­kon­nad. HC Keh­ra poi­sid saa­vu­ta­sid A-tur­nii­ril ning see­ga ka­ri­ka­võist­lus­tel Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia 1. ja Põl­va Spor­di­koo­li 1. võist­kon­na jä­rel 3. ko­ha.

Esi­me­sel võist­lus­päe­val alis­tas Keh­ra Aru­kü­la 15:12, kao­tas Põl­va 1-le 17:20 ning Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia 1. võist­kon­na­le 20:24, tei­sel päe­val alis­ta­ti Võ­ru 25:8 ja män­gi­ti 18:18 vii­ki Põl­va SK 2. võist­kon­na­ga. Keh­ra võist­kon­nas män­gi­sid Ti­mo Roo­me­re, And­ri Jaa­nus, De­nis Kul­berg, Ger­ret Mä­gi, Mikk-San­der Kot­kas, Ke­nert Suik, Gre­gor Jaa­nus ja Alek­sei Kha­nin, nen­de tree­ner on Mart Raud­sepp.

Aru­kü­la SK võist­kond alis­tas Võ­ru 22:19, üle­jää­nud män­gu­des pi­di tun­nis­ta­ma vas­tas­te või­tu ning lõ­pe­tas ka­ri­ka­võist­lu­sed 5. ko­ha­ga.

Eelmine artikkelAruküla kool kogub annetusi Toidupangale
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa reno­vee­ri­tud ait ava­ti kont­ser­di­ga