Keh­ra B-klas­si kä­si­pal­li­neiud võit­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li

2124
HC Keh­ra hõ­be­me­da­li­nais­kond koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.

Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 21.-22. ok­toob­ril toi­mu­sid Keh­ra spor­di­hoo­nes Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lu­sed B-klas­si (sün­di­nud 2001 ja hil­jem) nei­du­de­le. Kuus nais­kon­da män­gi­sid tur­nii­ri­süs­tee­mis, iga vas­ta­se­ga üks kord.

Ka­ri­ka­võit­jaks tu­li kõik män­gud võit­nud ja 10 punk­ti ko­gu­nud Re­val-Sport/Tal­lin­na SK 1, hõ­be­me­da­li sai ko­du­saa­lis män­gi­nud SK Keh­ra Kä­si­pall 7 punk­ti­ga ning pronk­si Re­val-Sport/Kop­li 6 punk­ti­ga. Keh­ra nais­kond alis­tas tur­nii­ri esi­me­sel päe­val Re­val-Sport/Las­na­mäe 21:15, see­jä­rel män­gis Re­val-Sport/Tal­lin­na SK 2 nais­kon­na­ga vii­ki 21:21, kuid pi­di sa­ma klu­bi 1. nais­kon­nalt vas­tu võt­ma suu­re 12:29 kao­tu­se. Teist võist­lust­päe­va alus­ta­sid Keh­ra neiud oma­kor­da suu­res­koo­ri­li­se 34:13 või­du­ga SK Ta­pa üle, tei­ses män­gus alis­ta­ti SK Re­val-Sport/Kop­li 32:26.

Keh­ra nais­kon­nas män­gi­sid Li­li-Mar­leen Püi, Va­le­ri­ja Kov­ja­ti­nets, Ka­ri­na Mäe, Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Kat­riin Si­rel, Ma­ri­li Al­le, Me­ri­li Hein­la, Hee­te Kuusk­la ja Vla­da No­vi­ko­va. Võist­kon­na tree­ne­rid on Ind­rek Lill­soo ja Kau­po Lii­va.

Eelmine artikkelKeh­ra ja Aru­kü­la noo­red kä­si­pal­lu­rid võist­le­sid rah­vus­va­he­li­sel tur­nii­ril
Järgmine artikkelEes­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker hooa­ja eel­vii­ma­ses lii­ga­män­gus, pü­ha­päe­val, 29. ok­toob­ril Vänd­ras seal­se­le JK Vap­rus mees­kon­na­le 8:2.