Keh­ra alis­tas kä­si­pal­li meist­ri­lii­gas kol­man­dat kor­da Viim­si

211

Kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per 22. veeb­rua­ril ko­du­saa­lis Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti 35:25 (15:8). Keh­ra re­sul­ta­tiiv­seim oli 9 vä­ra­vat vi­sa­nud Kas­par Lees. Sii­mo Tä­na­vots li­sas 6 vä­ra­vat. HC Keh­ra on ain­sa mees­kon­na­na sel hooa­jal kõi­gis kol­mes män­gus Viim­si mees­kon­da võit­nud ning tõu­sis meist­ri­võist­lus­tel nüüd Viim­sist möö­da tei­seks.
Aru­kü­la SK kao­tas sa­mal päe­val ko­du­saa­lis män­gi­nud Vil­jan­di HC­le 22:36 (9:20). Krist­jan Järv vis­kas Aru­kü­la ka­suks 7 vä­ra­vat.
Sel nä­da­lal lõ­peb meist­ri­võist­lus­te kol­mas ring, Keh­ra ja Aru­kü­la mees­kon­nad män­gi­vad oma­va­hel. See­jä­rel män­gi­vad ta­be­li ne­li esi­mest ja kolm ta­gu­mist oma­va­hel veel kaks rin­gi.
Meist­ri­võist­lus­te lii­der on Põl­va Ser­vi­ti 29 punk­ti­ga, järg­ne­vad HC Keh­ra 26, Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket 25, Vil­jan­di HC 22, HC Tal­las 8, SK Ta­pa 6 ja Aru­kü­la SK 4 punk­ti­ga.
Esi­lii­gas alis­tas HC Keh­ra/Pri­mend kol­ma­päe­val, 23. veeb­rua­ril Keh­ras Au­den­te­se 35:24 (18:13). Mart Raud­sepp vis­kas võit­ja­te ka­suks 6, Mih­hail Kašu­ba 5 vä­ra­vat. Esi­lii­gat ju­hib Tar­tu Üli­kool/Grassd­ri­ve 21 punk­ti­ga, Keh­ra/Pri­men­dil on viien­da­na 14 punk­ti.