Kasispea külast leiti lõhkeaineid

1344

21. aprillil kell 14.54 teatati häi­rekeskusele, et Kuusalu vallas Kasispea külas on merest mõ­nisada meetrit maismaa poole teos­tatud kaevetööde käigus leitud u mbes 50 cm kõrgune tünnitaoline ese. Inimesed arvasid, et tünnitao­lise eseme sees on lõhkeaine. De­mineerijad tegid sündmuskohal kindlaks, et tünnis oligi teisest maailmasõjast pärit saksa lõh­keaine, mida oli kokku 38 kg. Demineerijad tegid lõh­ke­ai­ne kahjutuks.