Kas Kuusalu Soojuse küttehind võiks lähiajal langeda

1225

Sõnumitooja sai kirja Kuusalu elanikult, kes palus lehelugejate soovil uurida, kas ka Kuusalu soojatootja võiks hinda alandada.

Kuusalu elanik Jevgeni Ruuse kirjutas, et ajakirjandusest võib lugeda, kuidas seoses kütuste maailmaturu hindade märkimisväärse langusega on soojatootjad hakanud paljudes kohtades tsentraalse toasooja hindu langetama.

„See on loogiline, sest sooja omahinnast moodustab ju suure osa kütteaine. Tundub, et see loogika pole aga monopoolses seisus olevale ja vabariigi üht kõrgemat toasoojahinda rakendavale Kuusalu Soojusele kuidagi vastuvõetav. Kas nende hinnapoliitikat reguleeriv Kuusalu vallavalitsus ei suuda või ei taha oma elanikkonna huvide eest välja astuda?”

Ta küsis, kas  ajakirjanikud võiksid olukorda uurida ja teavitada lugejaid, miks on Kuusalu tsentraalküttega majade elanikud sattunud nii tugeva hinnasurve alla ja miks Kuusalu Soojuses ei kehti hinnakujunduse normaalne loogika.

Palusime kommentaari Kuusalu Soojuse tegevjuhilt Raul Valgistelt ja Kuusalu vallavanemalt Kalmer Märtsonilt.

Raul Valgiste rääkis, et Kuusalu alevikus kehtib alates 1. detsembrist 2008 kaugkütte piirhind 1292 krooni
MWh kohta, millele lisandub käibemaks.

„Möödunud aastal tõusis maagaasi hind üle kahe korra, mis oleks toonud endaga kaasa kaugkütte 38-protsendilise hinnatõusu võrreldes varasemaga. Arvestades tarbijate maksevõime langemisest tingitud ohuga, tõstsime hinda vaid poole osas vajalikust ehk 18 protsendi ulatuses. Võrreldes teiste soojatootjatega sai hinnatõus tehtud kaks kuud hiljem. Tänu sellele kujunes olukord, kus Kuusalus oli
oktoobris ja novembris kaugküte esimest korda odavam kui Tallinnas.”

Ta sõnas, et enamaks ei olnud Kuusalu Soojus paraku võimeline ning 2008. aasta kokkuvõttes sai ettevõte Kuusalus soojusenergia tootmisest 800 000 krooni kahjumit.

„Tänaseks on maagaasi hind langenud 5,6 kroonile kuupmeetrist ning kehtiv kaugküttehind katab kõik
kulud. Langetada saame hinda aga alles aprillis pärast katlamaja rekonstrueerimist ja uue hakkepuidukatla paigaldamist. Siis langetame kaugkütte hinda vastavalt varasemalt lubatule 23 protsendi ehk 995 kroonile MWh kohta,” lubas Raul Valgiste.

Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson ütles, et vallavalitsuse roll on kooskõlastada Kuusalu Soojuse põhjendatud hinnad ning teostada omanikuõigusi – määrab valla esindajad Kuusalu Soojuse nõukogusse ning kinnitab aastaaruande.

Kuusalu Soojuse nõukogu esimees on vallavolikogu liige Herko Sunts. Ta kinnitas, et nõukogu mõtleb kohalikele elanikele ning mõni kuu tagasi oli väga tõsine arutelu, mida teha seoses kiiresti kerkivate gaasihindadega.

„Otsustasime, et ettevõte jääb ajutiselt kahjumisse ning kulude kasvule ei reageerita hinnatõusuga samas mahus. Seda näitab ka lõppenud aasta kahjum. Et olla sõltumatu välismõjutustest, vahetatakse välja kütteliik. Kui ei tule tuumakastroofi, siis puitu on ikka Eestimaal. Mõistame, et Kuusalu elanikel on praegu raske, seda tegi veelgi raskemaks käibemaksu tõus. Kui saame uue katlamaja tööle, hinnad langevad. Aga peame tagama, et katlamaja töötaks ka edaspidi ning kahjumi peab  kuidagi katma,” kommenteeris Herko Sunts.