Kas Kuusalu Soojus tohib tõsta vee-ja kanalisatsioonihinda 1. juunist

984

Kolga majaühisuse juht: „Lepingu järgi võiks meil vee- ja kanalisatsioonihind tõusta 22. juulist, mitte 1. juunist.“

Sõnumitooja toimetusega võttis ühendust Kolga 54 majaühisuse nimel Katrin Säär, kes teatas, et Kuusalu Soojusel ei ole kehtiva lepingu järgi õigust tõsta vee- ja kanalisatsioonihinda 1. juunist, kuna kliente teavitati sellest e-kirja vahendusel 22. aprillil.

„Meie ühisusel ja arvatavasti ka paljudel teistel korteriühistutel Kolgas ning ilmselt mujal Kuusalu vallas on vee-ja kanalisatsiooniteenuse lepingud aastast 2008. Nendele on alla kirjutanud Kuusalu Soojuse tookordne juht Raul Valgiste. Lepingus on fikseeritud teenuste hinnad ning märgitud, et müüja teatab ostjale hinnamuutustest kolm kuud ette. Kui Kuusalu Soojus eelmisel korral, 2011 suvel, hindu korrigeeris, ei pööranud me sellele tähelepanu, kuid seekord leiame, et ettevõte peab lepingust kinni pidama,“ selgitas Katrin Säär.

„Meile teeb tõsist muret see, et keegi ei ole siiani reageerinud, võibolla pole lepinguid vaadatud. Firma võib ju põhjendada, et kulud on suured ja tulu vaja saada, et olla jätkusuutlik, kuid ka klientidel on õigus elada jätkusuutlikult ning oma eelarvete planeerimisel saada ettevõttelt infot kokkulepitud tähtaegadel. Just nüüd, suvehooaja alguses, tuleb niivõrd karm ja ootamatu hinnatõus, millega inimesed pole arvestanud.“

Ta saatis etteteatamise ja uute hindade kehtestamisaja kohta küsimuse Kuusalu Soojuse juhile Kalle Küngasele, kes vastas, et hinnamuutuse etteteatamisel on lähtutud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusest, mille järgi tuleb vee-ettevõtjal avalikustada hinnatõus vähemalt 30 päeva enne kehtima hakkamist.

Katrin Säär küsis, kuidas vallavalitsus sai uute hindade kehtimahakkamise kuupäevaks kinnitada 1. juuni, kui lepingutes on määratud teisiti.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi vastas toimetuse vahendatud küsimusele, et vallavalitsus ei tea lepingute sisust, need on Kuusalu Soojuse ja klientide vaheline asi: „Vallavalitsus analüüsis hinnakalkulatsioone ja lähtus seaduses märgitud ajast.“

Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas ütles toimetusele, et neis lepingutes, mis on sõlmitud alates 1990ndate aastate teisest poolest kuni aastani 2008, on lepingumuudatuste etteteatamis­ajaks tõepoolest kolm kuud, kõigis viimastel aastatel sõlmitud lepingutes aga vastavalt seadusemuudatusele üks kuu: „Tuleb tunnistada, et ettevõte kõiki vanu lepinguid ma lugenud ei ole. Lepingute kaasajastamine on selle aasta teise poole tööplaanis, aga seda eelkõige vanade lepingute Eesti kroone ja 18protsendilist käibemaksu sisalduvate punktide tõttu. Enne 2010. aastat sõlmitud lepingutes olid hinnamuudatustest etteteatamise tähtajad võetud sel ajal kehtinud seadusest, vahepeal on seadused oluliselt muutunud.“

Ta arvas, et eriti ebaõiglane oleks uue lepingutekstiga klientidel hinda tõsta 1. juunist ja vanema tekstiga klientidel hiljem: „Me ei saada uute hindadega välja ühtegi arvet enne, kui pole veendunud hinnamuudatustest etteteatamise seaduslikkuses.“

Eelmine artikkelKehra külas põles kulu
Järgmine artikkelPõhja-Eesti kohaliku toidu märgis – Arenduskoda laiendab projekti üle Harju- ja Virumaa