Kalesi põlenud maja lammutatakse

37
Põ­le­nud ma­ja va­re­med on Ka­le­si töös­tus­par­gi sis­se­sõi­du juu­res lam­mu­ta­mist oo­da­nud 9 aas­tat.

Raasiku vallavalitsus eraldas Kalesi külas põlengus hävinud maja lammutamiseks reservfondist 13 200 eurot. Vallavanem Raul Siem ütles, et esialgu tasutakse lammutamiskulud vallaeelarvest, kuid seejärel küsitakse proportsionaalselt kaasomandi suurusega osa kuludest teistelt kaasomanikelt või tehakse tasaarveldus, kui nad nõustuvad oma kaasomandi osa loovutama vallale. Lammutamiseks vajaliku ehitusloa plaanib vallavalitsus väljastada tuleval nädalal.

Eelmine artikkelAru­kü­la va­ba wal­dorf­kool tä­his­tab 30. sün­ni­päe­va
Järgmine artikkelEes­ti pa­rim mee­dia­pä­de­vu­se õpe­ta­ja on Keh­ra güm­naa­siu­mis