Kaks kar­mi nä­da­lat

754

Sel­le le­he­numb­ri kok­ku­pa­ne­ku ajaks täi­tus ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mi­sest kaks nä­da­lat. See on ol­nud karm aeg, eel­mi­ses le­hes tea­ta­si­me ko­roo­na­tes­ti esi­mes­test po­si­tiiv­se­test tu­le­mus­test ko­ha­li­ke ela­ni­ke seas. Käe­so­le­vaks es­mas­päe­vaks po­le me oma­va­lit­sus­juh­ti­de and­me­tel uu­si po­si­tiiv­seid tes­te juur­de tul­nud. Kui pal­ju on tes­ti­ma­ta ko­roo­na­hai­geid ko­du­des, se­da kee­gi täp­selt ei tea.

Tu­le­ta­me meel­de, kel po­le või­ma­lik en­dal poest toi­tu min­na too­ma, saab abi pa­lu­da sot­siaal­töö­ta­ja­telt. Ani­ja val­las vii­vad hool­dus­töö­ta­jad prae­gu li­saks ta­va­pä­ras­te­le klien­ti­del toi­duk­raa­mi küm­ne­kon­na­le, Kuu­sa­lu val­las 6, Raa­si­ku val­las 8 ja Lok­sa lin­nas 8 ini­me­se­le. Ol­ge ter­ved!

Eelmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu pi­das es­ma­kord­selt vir­tuaal­set is­tun­git
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­lad pa­ku­vad töö­ta­jai­le ap­ril­lis puh­kust