KAIDO SAARMA peab Turbuneeme sadamatee võõrandamisnõuet jaburaks

4597

KAIDO SAARMA seisab Turbuneemes oma kinnistule viiva tee alguses. Et võõrad ei hakkaks edasi sõitma, on puu ette pandud. Kolme kinnistu omanikud pääsevad vabalt, kinnitab ta.
„Tulen puhkusesõidult ja mida näen, ajalehed on hakanud minust kirjutama,” kirjeldab Turbuneeme maaomanik KAIDO SAARMA oma üllatust.

Eriti on ta imestunud Loksa linnavalitsuse väljaandes Loksa Elu ilmunu üle: „Sõitsin Turbuneeme ja mulle näidati Loksa Elus avaldatud kirja – saadetud Kuusalu vallavanemalt minule. Kirja ennast nägin hiljem. Miks avaldab Loksa linnavalitsuse väljaanne minuga seotud kirjavahetust, ma pole Loksa elanik ja kirja saatis hoopis Kuusalu vallavanem? Kavatsen küsida Kuusalu vallavalitsuselt ja Loksa linnavalitsuselt, kuidas sattus minule adresseeritud kiri Loksa linnalehe tegijate kätte. Omaette küsimus on see, kuidas tohiti avaldada Loksa Elus minu nime koos andmetega elukohast. Sellega palun tegeleda juristil, seadus lubab nime ja elukohta koos avalikustada vaid inimese enda loal.”

Kaido Saarma kommenteerib, et on toimuvast häiritud: „Maavanem on asunud minu kinnistut Kuusalu valla elanike rahaga võõrandama. Keskerakonna liikmeks olevad külainimesed peavad ennast rannakaluriteks ja paluvad nii-öelda tsaaril kord majja lüüa. Ja tulebki siis tsaar ehk maavanem, vurab autoga minu kinnistule, mõne aja pärast ilmub pressiteade sundvõõ-randamise ettepanekust. Turbuneeme laguneva sadamakai omanik Jaan Manitski hoiab madalat profiili, temal on suur ja äge sadam Viinistul olemas.  Turbuneeme sadamast keegi merele ei käi. Vaadake ise, tormid on kai lõhkunud, sisuliselt kivilasu. Igal kaluril on külas oma paadikuur ja lautrikoht, kust ta merele sõidab.”

Süüdistus venitamises    
Sõnumitooja kirjutas 15. juuli numbris ilmunud loos „Maavanem soovitab Kuusalu volikogul sundvõõrandada Turbuneeme sadama tee”, kuidas kõigepealt jõudis toimetusse maavalitsuse pressiteade, hiljem ka koopia Harju maavanema Värner Lootsmanni kirjast. Maavanem teeb Kuusalu vallavolikogule ettepaneku sundvõõrandada Turbuneeme põline sadamatee, sest juurdepääs on suletud. Pressiteade oli saadetud ajakirjandusväljaannetele ning Turbuneeme teest kirjutati ka Maalehes ja Harju Elus.

Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson saatis ettepanekust ajendatuna Kaido Saarmale augusti alguses kirja, kus teeb ettepaneku sõlmida tee avalikuks kasutamiseks vallavalitsusega leping. See kiri ilmus Loksa Elus, kõrval LE allkirjaga tekst, kus on süüdistatud Kuusalu vallavanemat venitamises, kuigi oleks võinud küsimusega tegeleda operatiivselt.

Vallavanema kirja koostanud Kuusalu valla munitsipaalvara spetsialist Rein Kiis lükkab venitamissüüdistuse ümber selgitades, et ametiasutustes tuleb kirjadele vastata kuu aja jooksul. Juulikuus oldi Kuusalu vallamajas puhkustel, maavanema kirjaga hakati tegelema kohe, kui vallavalitsus taas kokku tuli. Kuusalu vallavanema kirjast saadeti koopia maavanemale ja Turbuneeme külarahva esindajale, MTÜ Eru lahe Rannarahva Selts juhile Linda Metsaorule. Kuidas sattus koopia teise omavalitsusse ehk Loksa linnavalitsusse, seda ta ei tea.

Linnalehe toimetamisega tegelev Loksa avalike suhete juhi kt Hilleri Treisalt ütles Sõnumitoojale, et oli puhkusel ega oska täpselt öelda, kuidas kirja koopia linnavalitsusse jõudis. Ta arvas, et vist tehti maavalitsusse teabenõue.

Rein Kiis soovib Turbuneeme sadamatee kohta avaldatuga seoses parandada olulised vead, mis olid maavalitsuse pressiteates ja Turbuneeme inimeste kirjas: „Kuusalu vald ei ole ühtegi kinnistut Turbuneeme külas müünud. Loksa valla teede registris, mis kinnitati aastal 2002 ja mida täiendati 2004, on Turbuneeme Sadama tee kirjas erateena. Eelnes mitu aastat kestnud avalik töö, arvesse võeti külavanemate ettepanekuid. Kordagi ei kerkinud üles mõte, et Turbuneeme sadama tee tuleks võtta valla omandisse, sest siis kuulus see kohalike elanike moodustatud kaluri­ühistule Räpsa, ja OÜga Grenster käis vaidlus kai üle. Tee läheb üle Räpsa, Kingutalu ja Vanaõue kinnistute. Kaido Saarma ostis Räpsalt kinnistu 2004. aastal ning Kingutalu ja Vanaõue õigustatud subjektilt Eila Neimannilt 2006. aastal. Nendest tehingutest sai vallavalitsus teada tagantjärele.”

Sundvõõrandamise kohta sõnab Rein Kiis, et seadusega on täpselt määratud: „Kui eesmärk, milleks sundvõõrandamist taotletakse, on saavutatav ilma teise isiku omandis oleva kinnisasja omandamiseta, ei ole sundvõõrandamist lubatud.”

Ka lükkab ta ümber väite, nagu oleks tegu põlise külateega – sadamasse viiva tee ehitas Kirovi kalurikolhoos.

Kas teavad, mis on avalik tee?
Kaido Saarma ei soovinud veel vallavanema ettepanekut avaliku kasutamise lepingu kohta üksikasjalikult kommenteerida. Ta lubab, et vastab ettepanekule 4. septembriks, nagu on kirjas palutud.

Kaido Saarma küsib: „Kas Turbuneeme inimesed, kes allkirja andsid, üldse teavad, mida tähendab avalik kasutamine? Siis tuleb tee avada absoluutselt kõigile, kes soovivad minna mere ääres asuvale kaile. On need tulijad siis Loksalt või kaugemalt, nad peavad sinna pääsema. Kui reaalsuses sadam avada, siis võidakse hakata protestima hoopis, et privaatsus on häiritud? Ma ei saa aru, millest selline kära tee ümber. Miks ei tulda minuga läbi rääkima? Kellele on niisugune avalik kirjavahetus kasulik? Ja käia välja veel sundvõõrandamise idee, see on täiesti jabur, kas poliitiline jant või rehepaplik äriidee.”

Ta lisab: „Kui kellelgi on mingi probleem, võiks tulla minuga rääkima. Kui merel ei ole, suhtlen ka telefonitsi.”

Põhjus – kohalikud valimised?
Loksa Elus Turbuneeme sadamatee kohta ilmunu tõttu võttis Sõnumitooja toimetusega ühendust ka ettevõtja Aivar Minumets, kes suvitab Turbuneemes.

Tema on häiritud, et Loksa Elus on kirjutatud kallutatult Turbuneeme külavanemast: „Meie külavanem Aivo Janter on lihtne ja tubli mees ning mulle tundub, et talle on liiga tehtud. Ta korraldas suvel suure külaürituse kaluritepäeva nime all ja kevadel olid heakorratalgud. Ta on koondanud enda ümber külaaktiivi, kes koos arendavad küla­elu. Maavanem, selle asemel, et seda tunnustada, teeb enda nime ja pildiga varustatud kirjatükis meie külavanemale küll liiga. See, et külavanem ei andnud kirjale allkirja ega valinud poolt, ei tee temast veel külavastast, milleks seda talle ette heita. Maavanem,  kogenud poliitik, oleks võinud võtta telefonitoru, helistada ja küsida külavanemalt otse, kuidas asjad on.”

Kaido Saarma: „Kohalikud valimised on tulekul. Seni mind kohalik poliitika ei huvitanud, aga minu isiku ümber tekkinud kära paneb huvi tundma, kes kandideerivad Kuusalu vallas ja milleks kogu see jant.”

Loksa Elu augustikuu numbris kirjutab LE, et Harju maavanem Värner Lootsmann on otsustanud kandideerida Kuusalu valla volikogusse.