JÜ­RI LILL­SOO veel Ani­ja vo­li­kok­ku ei naa­se

376
JÜRI LILLSOO.

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon pi­ken­das vas­ta­valt vo­li­kok­ku va­li­tud Jü­ri Lill­soo aval­du­se­le te­ma vo­li­tus­te pea­tu­mise ku­ni 4. jaa­nua­ri­ni 2021. Es­ma­kord­selt pea­ta­ti Jü­ri Lill­soo vo­li­tu­sed vo­li­ko­gus möö­du­nud aas­ta 20. märt­sist. Siis pa­lus ta oma vo­li­tu­sed pea­ta­da 17. det­semb­ri­ni. Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Jü­ri Lill­soo asen­dus­lii­ge vo­li­ko­gus on Han­nes Pik­kel, kes va­li­ti ke­va­del Jü­ri Lill­soo ase­mel ka re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­meks ning sel­le esi­me­heks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit kor­ral­dab nüüd ka koo­li­tu­si
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu muu­tis Kau­ni Ko­du kon­kurs­si sta­tuu­ti