Jõulupreemiad

1812

Anija vallas maksti vallavalitsuse ja allasutuse töötajaile kokkuhoitud palgafondi arvelt kuni 100 eurot jõulupree­miat, allasutuste juhid said 300 eurot, vallavalitsuse liikmed 400 eurot. Kuu­salu vallas ja Lok­sa linnas jõulupreemiaid valla-lin­navalitsuse teenistujatele ega volikogu liikmetele ei maksta. Raasiku val­las saavad vallavalitsuse teenistujad ning hallatavate asutuste juhid jõulu­preemiat 200 eurot, vallavanemale ja vallava­lit­suse liikmetele preemiat ei maksta.