Jõu­lu­toe­tu­sed pen­sio­nä­ri­de­le

390
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu vald saa­dab ka see­kord pos­ti­ga 80aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le val­lae­la­ni­ke­le jõu­lu­kaar­di, mil­le val­mis­ta­sid val­la koo­li­de ja las­teae­da­de lap­sed. Kok­ku saa­de­tak­se 293 kaar­ti. Kuu­sa­lu val­la kõik 80aas­ta­sed ja va­ne­mad ela­ni­kud saa­vad val­lalt jõu­lu­toe­tust 20 eu­rot, kok­ku ku­lub jõu­lu­toe­tus­teks val­laeel­ar­vest 5860 eu­rot. Ena­mi­ku­le ea­ka­test kan­tak­se sum­ma pan­ga­kon­to­le. Kes se­ni po­le jõu­lu­toe­tust saa­nud, neil pa­lu­tak­se val­la­maj­ja tea­ta­da oma pan­ga­kon­to num­ber.

Eelmine artikkelKülastajad kiitsid Pikavere päkapikumaa Eesti parimaks
Järgmine artikkelKuu­lu­ta­si­te sot­siaal­mee­dias, et tu­le­val su­vel toi­mub Pe­nin­gi Punk, mis see on?