Jõu­lu­maius Raa­si­ku val­la ea­ka­te­le

1292
Sot­siaal­töös­pet­sia­list KA­RIN MÖL­LITS koo­ki­de-küp­se­tis­te­ga.

Teist aas­tat kut­su­sid Aru­kü­la pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus üles küp­se­ta­ma val­la ko­du­hool­du­sel ea­ka­te­le jõu­lu­deks koo­ke ja muid maiu­si. Tä­na­vu rea­gee­ris Aru­kü­la 17 naist.

„Pea­mi­selt väi­kes­te las­te­ga ko­dus ole­vad emad. Nad üt­le­sid, et to­re oli küp­se­ta­da tea­des, kel­le­le need lä­he­vad,“ rääkis val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits.

Ka te­ma ise ja mõ­ned kol­lee­gid te­gid ük­si e­la­va­le ea­ka­te­le koo­ke, kaks koo­li­tüd­ru­kut tõid en­da­ teh­tud pi­par­koo­ke. Tei­si­päe­va pä­rast­lõu­nal komp­lek­tee­ri­sid sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­jad need kin­gi­kar­pi­des­se, pak­ke sai 25.

Aru­kü­la noor­te­kes­ku­ses val­mis­ta­sid lap­sed koos ju­hen­da­ja Ing­rid Tei­no­ga ma­gu­sa­te kin­gi­tus­te juur­de küün­lad, Aru­kü­la põ­hi­koo­li 2. klas­si õpi­la­sed te­gid jõu­lu­kaar­did.

Eelmine artikkelMiks Aru­kü­las-Raa­si­kul on aja­le­hed jõud­nud tel­li­ja­te­ni hil­jem
Järgmine artikkelSõnumitoojas 20. detsembril