Jo­ker Ta­li Cup´i mees­te­tur­nii­ri võit läks Saue­le

1664

Lau­päe­val, 14. jaa­nua­ril Keh­ra spor­di­hoo­nes toi­mu­nud Jo­ker Ta­li Cup 2017 saa­li­jalg­pal­li esi­me­sel, mees­te­tur­nii­ril, osa­le­sid 8 võist­kon­da, kes ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi. A-alag­ru­pi või­tis 10 punk­ti­ga Kuu­sa­lu val­la võist­kond Haa­va­kan­nu Hoo­li­gans, järg­ne­sid Raa­si­ku FC Jo­ker 7 ja Ani­ja Uni­ted 6 punk­ti­ga. B-alag­ru­pi või­tis Aru­kü­la, võit­ja­ga võrd­selt 7 punk­ti ko­gus ka Saue JK Laag­ri.
Pool­fi­naa­lis alis­tas Saue mees­kond Haa­va­kan­nu 4:0 ning Aru­kü­la Jo­ke­ri 3:2. Fi­naal­mäng Saue JK Laag­ri ja Aru­kü­la võist­kon­na va­hel lõp­pes 1:1 vii­gi­ga, võit­ja sel­gus pe­nal­ti­see­rias. Jo­ker Ta­li Cup´i või­tis Saue JK Laag­ri, kes sai esi­ko­ha ka kaks aas­tat ta­ga­si, eel­mi­sel aas­tal jäi tei­seks.
Aru­kü­la mees­kon­nas män­gi­sid iga­päe­va­selt Jo­ke­ri klu­bis­se kuu­lu­vad And­re Lil­le, Ran­do Tamm, Rau­no Esop, Ja­nar Pra­gi, Oli­ver Vun­der, Kris­to Sa­la­ma­tin, Er­go Tei­no ja Kul­dar Võ­sar.
3.-4. ko­ha män­gus alis­tas Raa­si­ku FC Jo­ker 3:1 Kuu­sa­lu võist­kon­na Haa­va­kan­nu Hoo­li­gans. Järg­ne­sid FC Ra­Di­na Tal­lin­nast, Ani­ja Uni­ted, FC Keh­ra, FC Keh­ra All Stars ning FC Cas­to­van­ni Eag­les Tal­lin­nast.
3. ko­ha­le tul­nud Jo­ke­ri eest võist­le­sid Mark­ko Ku­du, Ran­do Rand­jõe, Al­var Te­ras­ma, Ras­mus Link­vist, Fred Mets­maa, Va­hur Ti­ma ja Er­ki Birk­holtz.
Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Er­go Tei­no (Aru­kü­la) ja pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks Kas­par Kot­ter (Saue JK Laag­ri). Suu­rim vä­ra­va­kütt oli Ran­do Rand­jõe (Raa­si­ku FC Jo­ker), kes lõi kok­ku 8 vä­ra­vat.
Jo­ker Ta­li Cup 2017 jät­kub veeb­rua­ris. 4. veeb­rua­ril on tüd­ru­ku­te (sün­di­nud 2005 ja hil­jem), 18. veeb­rua­ril noo­re­ma­te pois­te (sün­di­nud 2008 ja hil­jem), 26. veeb­rua­ril nais­te ning 12. märt­sil va­ne­ma­te pois­te (sün­di­nud 2005 ja hil­jem) tur­niir.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­te­le me­da­leid maa­kon­na meist­ri­võist­lus­telt ker­ge­jõus­ti­kus
Järgmine artikkelValdade juubeliaasta