Jär­si tee ja Lii­vaau­gu-Es­ko tee re­mont

782

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Jär­si tee ning Lii­vaau­gu-Es­ko tee re­no­vee­ri­mis­han­ke tu­le­mu­sed. Jär­si tee ehi­tus lä­heb maks­ma 96 208 eu­rot, vee­tak­se pea­le kruu­sa, pa­ran­da­tak­se, tee kae­tak­se freesas­fal­di­ga, te­hak­se ka­he­kord­ne pin­da­mi­ne ja ra­ja­tak­se kraa­vid. Ki­vi­loo kü­la Lii­vaau­gu-Es­ko tee re­no­vee­ri­mi­se maks­umus on 41 360 eu­rot. Te­hak­se kruu­sa pea­le­ve­du, koht­pa­ran­dust, ra­ja­tak­se kraa­ve. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et mõ­le­mad hin­nad tu­lid pla­nee­ri­tust vei­di kõr­ge­mad, kuid ma­hu­vad siis­ki in­ves­tee­rin­gu­te ee­lar­ves­se, mis on tä­na­vu 140 000 eu­rot. Sa­ma suur sum­ma ku­lub tee­de hool­du­se­le.

Eelmine artikkelHC Keh­ra tu­li Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li­le
Järgmine artikkelKodukohvikutepäevad