JAANUS JALAKAS: „Paraadist võiks saada lauritsapäeva traditsioon.“

2468

Sel aastal marsiti lauritsapäeva avamisele Vahipataljoni Aukompaniiga, järgmiseks aastaks tahetakse ratsamehi.


Eesti lippu ja Kuusalu valla lippu kandsid kohalikud noorkotkad, paraadis liiguti kalmistult kirikuaeda.

13. augustil alustati lauritsapäeva pidustusi Kuusalu kalmistul Vabadussõja ausamba 90. aastapäeva tähistamisega. Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalakas, vallavanem Urmas Kirtsi, Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa ning Muinsuskaitse Seltsi auesimees Trivimi Velliste marssisid paraadis Vahipataljoni Aukompanii ja kohalike noorkotkastega kirikuaeda päeva ametlikule avamisele.

„Kunagi olevat lauritsapäeval olnud ratsaväeparaad. Järgmisel aastal võiks ratsutajad kutsuda, et muuta üritust atraktiivsemaks,“ lausus Jaanus Jalakas.

10. augustil oli lauritsapäeva vaimulik osa. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus jutlustas jumalateenistusel ning rääkis hiljem pastoraadis teemal „Kõrbeisade vaimsus: Katsumus kogu eluks“. Õhtul esines kirikus Moskva vanamuusikaansambel.

„Kartsin, et kirikusse tuleb vähe rahvast, aga oli üllatavalt palju. Käiakse rohkem kui muidu, osad tulevad just lauritsapäeva puhul. Raske on midagi korraldada – kolhoosiajal oli 10. august vaba päev, nüüd on küll vallavalitsusel vaba päev, aga ettevõtted ja asutused töötavad ikka,“ jutustas Jaanus Jalakas.

Laupäeval, 13. augustil paistsid enim rahva tähelepanu tõmbavat Aleksei Turovski loeng „Kommunikatsioon loomadega“ ning Saima Kallionsivu ja Menda Kirsmaa ekskursioonid „Ajad ja majad“, kus tutvustati Kuusalu aleviku hoonete ajalugu. Etoloog Turovski kuulajatele jäi istekohti väheks ning paljud pidid püsti seisma. Esimesel „Ajad ja majad“ ekskursioonil osales 42 inimest, teisel veidi vähem.

Ka sel aastal oli Kuusalu näitering välja tulnud näidendiga. Esitati Eneli Sepa loodud „Kuusalu legende“ Kuusalu valla küladest. Etenduses räägiti ka lauritsapäeva ajaloost.


Seppa JAAN KUKKE abistas lauritsapäeval JOOSEP MÜRK Kuusalust.

Õnnenael Kuusalu kirikule ja vallale
Samal ajal, kui laval esinesid taidlejad ja Vahipataljoni Aukompanii näitas huvilistele relvi, pakkus Kolga noortekohvik pannkooke ning Veljo Tormise Kultuuriselts müüs õnneloosi. Üks loosipilet maksis ühe euro, kokku teeniti kultuuriseltsile 300 eurot.

Pastoraadi ees oli püsti Ökokrati keskkonnatelk. Seal tutvustati ise tehtud elektrijalgratast ning pesuvee soojusvahetit, sai valmistada ehteid, nukke ja plakateid, Paikuse mees Jaan Kukk tegi metallist sepiseid. Ta valmistas kaks õnnenaela – ühe kinkis Kuusalu kirikule, teise vallale.

Kirikuaia ääres olid oma kaupadega väljas kohalikud müüjad – osta sai maasuitsuliha, kaltsuvaipu, keraamikat ja muud.

„Kohamaksu me ei võtnud. Eesmärk oli anda kohalikele võimalus  tutvustada oma käsitööd ja muid kaupu“ lausus Veljo Tormise Kultuuriseltsi juhataja Maarika Rohi.

Ta sõnas, et lauritsapäevast osavõtnute arv näis olevat suurem kui möödunud aastal: „Jäin kõigega väga rahule. Lauritsapäev on koostöö kirikuga, selle koht on kirikuaias ja kiriku juures. Siin tähistame lauritsapäeva neljandat aastat, loodame, et see jääbki nii.“