IRLi Kuusalu osakond algatab Lahemaa küsimuse

622

Eelmisel pühapäeval said Kolgaküla rahvamajas taas kokku IRLi Kuusalu osakonna liikmed. Arutati Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu puudutavaid küsimusi, otsustati toetada taotlust moodustada eeskirja uue eelnõu väljatöötamiseks ühine töörühm keskkonnaameti ning kohalike huvigruppidega. Taotlust tutvustatakse IRLi poliitikutele ning riigiametnikele. IRL kuulub riigi valitsuskoalitsiooni.