Ida-Har­jus läks esi­mes­se klas­si 226 last

371

Ani­ja vald
Aeg­vii­du põ­hi­koo­lis läks 1. klas­si 9 õpi­last. Koo­lis on 76 õpi­last. Uued õpe­ta­jad on ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja An­de­ro Põl­lu, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ing­rid Oru­maa, aja­loo- ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Jaa­go-Mait Aru­soo, eri­pe­da­goog ja erik­las­si õpe­ta­ja Mar­ge Loo­põl­lu ning lo­go­peed Pil­le Kir­si­puu.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li 1. klas­sis alus­tas õpin­guid 10 last, koo­lis on ala­nud õp­peaas­tal 82 õpi­last.
Keh­ra güm­naa­siu­mis ka­hes esi­me­ses klas­sis on kok­ku 32 õpi­last. Kok­ku on koo­lis 508 õpi­last.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu kesk­koo­lis alus­ta­sid 1. klas­sis koo­li­teed kolm pa­ral­leelk­las­si, kok­ku 52 õpi­last. Kok­ku on koo­lis alanud õppeaastal 673 õpi­last.

Uu­test õpe­ta­jad on loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Aap All­mä­gi, ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Ma­ris Mat­si ja abiõ­pe­ta­ja Ursula Põhjala. Puu­du on ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja, tööd oleks an­da ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja­le, need tun­nid on jao­ta­tud teis­te­le õpe­ta­ja­te­le.

Kol­ga koo­lis läks esi­mes­se klas­si 18 õpi­last, kok­ku on õpi­la­si 156. Uue õpe­ta­ja­na on ame­tis loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Kris­lin Ka­bin.

Vi­ha­soo las­taed-alg­koo­li 1. klas­sis on 2 last, õpi­la­si on kok­ku 25 ja las­teaia­lap­si 18. Uusi õpetajaid koolis ei ole.

Raa­si­ku vald
Aru­kü­la põ­hi­koo­li ka­hes ta­va- ja ühes väi­kek­las­sis alus­ta­sid koo­li­teed 40 esi­me­se klas­siõ­pi­last. Kok­ku on 403 õpi­last. Uued on ees­ti kee­le õpe­ta­ja In­ger­ly Pe­nu ning Lju­bov Al­jas­mäe, kes hak­kab õpe­ta­ma 1. klas­si õpi­last Uk­rai­nast. Puu­du on psüh­ho­loog.

Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li 1. klas­si as­tusid 8 õpi­last, koo­lis on kok­ku 85 õpi­last. Uus on 1. klas­si õpe­ta­ja Kat­rin Me­si­la­ne. Puu­du on ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja.

Raa­si­ku koo­lis on aastatepikkuse vaheaja järel kaks 1. klas­si, neis kok­ku 27 õpi­last. Koolis on 227 õpilast. Uued on inglise keele õpetaja Jonathan Andrew Bull, ajalooõpetaja Age Saks ja eriklassi õpetaja Pirgit Grinkin.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li 1. klas­si läks 3 õpi­last. Koo­lis on 32 õpi­last, õpi­tak­se liitk­las­si­des. Va­ne­ma­puh­ku­se­le jää­nud õpe­ta­ja tun­nid ja­ga­ti teis­te õpe­ta­ja­te va­hel, ku­na asen­da­jat ei lei­tud. Puu­dub ka lo­go­peed.

Lok­sa linn
Lok­sa güm­naa­siu­mi ta­va­klas­sis alus­ta­sid koo­li­teed 10 ja kee­le­kümb­lusk­las­sis 15 õpi­last. Õpi­la­si on kok­ku 253.

Uued töö­ta­jad on aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Pee­ter Kap­ten, kee­mia õpe­ta­ja Tõ­nis Rel­vik, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Zo­ja Tu­ma­no­va-Rod­man.

Eelmine artikkelEsi­me­ne Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jooks toi­mus su­vi­ses kuu­mu­ses
Järgmine artikkelTRISTEN MARDO maailma viies juunioride motokrossis