Ida-Har­ju ve­te­rans­port­la­sed ker­ge­jõus­ti­ku MMil

163
HENN PÄRN Kal­me kü­last saa­vu­tas M80 va­nu­sek­las­sis MMil hei­de­te mit­me­võist­lu­ses 3. ko­ha. Fo­to Jaak Tur­ro

VEI­KO VILL

Sõ­nu­mi­too­ja piir­kon­nas ela­vad ja piir­kon­nast pä­rit ve­te­rans­port­la­sed osa­le­sid Tam­pe­res 24. ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel. Alg­selt pi­did võist­lu­sed toi­mu­ma 2020 aas­tal, nüüd olid aja­va­he­mi­kus 28. juu­ni-10. juu­li. Võis­tel­di pal­ju ja ti­he­dalt võist­lus­k­las­si­des M35-M100.

Kõi­ge pa­re­mi­ni läks Kuu­sa­lu val­last Kal­me kü­last pä­rit Henn Pär­nal, kes oma esi­me­sel tiit­li­võist­lu­sel või­tis Ees­ti re­kor­di­ga 3. ko­ha M80 va­nu­sek­las­sis hei­de­te mit­me­võist­lu­ses – lü­hend on HMV ning alad on va­sa­ra­hei­de, kuu­li­tõu­ge, ket­ta­hei­de, oda­vi­se ja ras­kus­hei­de. Ras­kus­hei­tes saa­vu­tas ta 4. ko­ha ja va­sa­ra­hei­tes 5. ko­ha.

Lem­bit Talp­sepp Kuu­sa­lu val­last Va­na­kü­last ja Jaak Tur­ro Raa­si­ku val­last Kurg­la kü­last võist­le­sid M70 va­nu­sek­las­sis ning said HMVs vas­ta­valt 7. ja 9. ko­ha, va­sa­ra­hei­tes 10. ja 11. ko­ha. Lem­bit Talp­sepp saa­vu­tas ket­ta­hei­tes 7. ja Jaak Tur­ro oda­vis­kes 8. ning ras­kus­hei­tes 9. ko­ha.

M45 va­nu­sek­las­sis saa­vu­tas Taa­vi Rim Ani­ja val­last Aeg­vii­dust 100 meet­ri jook­sus 22. ja 200 meet­ri jook­sus 18. ko­ha.

M50 va­nu­sek­las­sis jäi Vei­ko Vill Raa­si­ku val­last Kul­li kü­last HMVs 8. ja ras­kus­hei­tes 9. ko­ha­le.

Ve­te­rans­port­la­sed tä­na­vad kõi­ki toe­ta­jaid mo­raal­se abi eest ja loo­da­vad ka edas­pi­di mo­raal­se­le toe­le, et see ik­ka kõr­gel pü­siks.

Kok­ku said ees­ti ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­nid 12 kuld-, 13 hõ­be- ja 14 pronks­me­da­lit.

Eelmine artikkelVitraažaknaid on kahe aastaga juurde tehtud nii Kuusalu, Leesi kui ka Loksa kirikusse
Järgmine artikkelÕpi­las­ma­le­vad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las