Ida-Harju Koostöökoda kutsub Leader-nõustamisele

1801

9. mail avaneb uus Leader-rahastusvoor, taotlemise korras on võrreldes varasemaga olulisi muudatusi.

Ida-Harju koostöökoja tegevjuht Tiina Sergo rääkis, et uuel rahastusperioodil on kolm prioriteeti, mis läbivad kõiki meetmeid: turism, kohalik ressurss ja koostöö. „Ootame projekte, mis on suuremate objektide ja teenuste arendamiseks, oleksid jätkusuutlikud ning kohalik kogukond saaks kasu.”
Leader-grupp Ida-Harju Koos­töökoda avab esimese taotlusvooru esmaspäeval, 9. mail. Projektitaotlusi saab esitada 16. maini. Kokku on 2016. aasta peale plaanis jagada 554 685 eurot, mis jaguneb 3 meetme vahel: elukeskkonna arendamiseks on 286 289 eurot, ettevõtluse arenamiseks 187 877 eurot ning ühistegevuseks 80 519 eurot. Rohkem taotlusvoorusid käesoleval aastal plaanis avada ei ole.
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda hõlmab Anija, Raasiku, Kose ja Aegviidu valda.
Koostöökoja juht rääkis taotluste esitamise korrast. Enne taotluse esitamist on võimalik käia nõustamisel: „On selliseid, kes tulevad valmis projektiga, mõnel pole aga midagi kirja pandud nind ainult idee kuklas. Taotlejad on väga erineva tasemega.”
Nõustajad on vallamajades ning Tiina Sergo juhtis tähelepanu, et enne nõustamisele minekut tasuks aeg kokku leppida – Anija vallas nõustab Ingeldrin Aug, Raasiku vallas Õnnela Metsaorg, Aegviidus Riina Ahven.
Uuendus on, et seekord saab taotlust esitada ainult internetis e-PRIA kodulehel, varem sai tuua projekti ka paberil või saata digiallkirjastatuna. E-PRIAst jõuab taotlus tegevusgrupile: „Kindlasti tasuks e-PRIAga juba varakult tutvust teha ja kasutajaks registreerida. Projekti saab sinna sisestada juba enne 9. maid, kuid lõplikult ära esitada varem ei saa.”
Kui taotlusvoor on lukku läinud, hakkab tegevusgrupp taotlusi hindama ning tulemused jõuavad sealt ka PRIAsse, taotleja ei pea enam ise positiivse rahastusotsuse korral dokumente PRIAsse viima: „See vähendab riski, et PRIAsse jõudnud taotlusesse satub midagi muud.”
Tegevusgrupil on aega projekti hinnata kuni 45 tööpäeva. Hindamise aeg sõltub sellest, kui palju tuleb taotlusi.
Tiina Sergo lausus, et Ida-Harju Koostöökoda kinnitab projektide hindajad siis, kui projektid on juba laual: „Niimoodi välistame, et hindaja oleks projektiga seotud, pole vaja asendusliikmeid ega taandamisi. Koolitame välja teatud hulga hindajaid, kindlasti kutsume neid, kes on olnud varem sellel kohal, aga ka uusi, kellel on huvi ja kompetentsi.”
Potentsiaalseid hindajaid koolitatakse ühiselt koos teiste Harju Leader-gruppidega, mis tagab, et igas hindamiskomisjonis oleks piirkonnaväline erapooletu liige, kes vaatab projekte objektiivse ja kõrvaltvaataja pilguga. Igas komisjonis on vähemalt 5 liiget.
Ta selgitas, miks pole võimalik saada Leader-programmist toetust alla 2000 euro: „Kui soovitakse toetust vähem, suuname projekti Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP), et neid ei dubleeriks.”
Tiina Sergo rõhutas, et taotlejatel tuleks kindlasti läbi lugeda strateegia ja uurida hindamiskriteeriume: „Soodustame neid, kelle omafinantseering on suurem. Kogemus näitab, et kui omafinatseering on kõrgem, mõeldakse projektid ka hoolikamalt läbi.”
Võrreldes eelmise rahastusperioodiga on muutunud, et koos taotlusega tuleb esitada vahetult eelneva aasta majandusaasta aruanne: „Tavaliselt on sellega aega juunini, kuid kes soovib maikuus taotlust esitada, peaks kiirustama ja selle ära tegema.”
Muutunud on ka see, et enam ei toetata Leader-programmist investeeringuid, mis jäävad pooleli: „Eelmisel perioodil oli populaarne, et ühe projektiga küsiti raha vundamendiks, teisega seinte, kolmandaga katuse tegemiseks. Projekti lõpuks peab olema hoone sihtotstarbeliselt kasutatav.”

Eelmine artikkelAnija Lüliti tegevuspäeval osales 300 inimest
Järgmine artikkelSõnumitooja 20. aprilli lehes