Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoorud veebruaris

2008

Reedel, 18. detsembril toimunud juhatuse koosolekul kinnitati hindamiskomisjonid.

Paar nädalat tagasi eraldas põllumajandusminister Anija, Raasiku, Aegviidu ja Kose valla ühisele Leader-grupile järgmiseks aastaks 5 478 548 krooni. Ida-Harju Koostöökoda (IHKK) on esitanud PRIA-le taotluse, et saada see summa kohaliku tegevusgrupi toetamiseks ja arengustrateegia elluviimiseks. 20 protsenti toetusrahast on kavas kasutada tegevusgrupi ülalpidamiseks, 80 protsenti projektide toetamiseks.
Rahataotlusprojekte hakatakse vastu võtma 25. veebruaril ning neid saab esitada 12. märtsini.

Toetust saab taotleda kolmest meetmest. Meede 1.1 on „Teeme koos“, selle raames toetatakse näiteks noorsootöö arendamist, ühis- ja huvitegevust, pärandkultuuri säilitamist jm. Meede 1.2. on „Kodukant korda“ ning sellest on võimalik taotleda toetust spordi-, kultuuri- ja turismiobjektide rajamiseks ning korrastamiseks, mängu- ja spordiväljakute tegemiseks, heakorratöödeks, kortermajade energiatõhususe suurendamiseks jm. Meetmest 2.1 ehk „Tööd ja leiba“ on ettevõtetel võimalik taotleda investeeringutoetust, kuid toetatakse ka investeeringuprojektide ettevalmistamist, sotsiaalse ettevõtluse ja kogukonnateenuste arendamist ja turundust.

Piirkonna MTÜd ja ettevõtjad saavad taotlusi esitada kõikidesse meetmetesse, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused meetmetesse 1.1 ja 1.2. Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 25 000 krooni, väljaarvatud turundustegevuste puhul – siis on see 10 000 krooni. Maksimaalne toetuse summa projekti kohta on 500 000 krooni. Toetusele lisandub taotlejapoolne omafinantseering. Toetuse määr mittetulundusühingutele ja sihtasutustele on kuni 90, ettevõttele kuni 60 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. Täpsemat info saab IHKK kodulehelt aadressil www.idaharju.ee. MTÜ juhatuse esimees Tiina Sergo ütles, et lähiajal pannakse kodulehele üles ka taotlusvormid, abiinfo jms.

IHKK on kõigile taotlejatele seadnud kohustuseks, et enne taotluse esitamist tuleb oma taotlusega käia nõustaja juures. Nõustaja on olemas  piirkonna igas omavalitsuses: Aegviidu vallas Rutt Leemet, Anija vallas Marge Raja, Kose vallas Merle Pussak ja Raasiku vallas Tiina Sergo.

„Otsime endale praegu koordinaator-assistenti ning jaanuarist alates hakkab meie kontor Anija mõisas lahti olema kindlatel kellaaegadel. Siis on kõigil huvilistel võimalik tulla ka kohapeale nõu küsima,“ sõnas IHKK juhatuse esimees.

Projektitaotluste hindamiseks moodustati kaks hindamiskomisjoni. Meetme 1.1 ja 1.2 projektide hindamiseks loodud elukeskkonna ja ühistegevuse komisjoni kuuluvad Jaanika Toome, Andre Sepp, Marge Raja, Tiit Laur, Merle Pussak, Arvo Rodi, Krista Aruoja, Sille Noor, Juta Männisalu, Demis Voss ja Tiina Sergo. Meetme 2.1 projekte hakkab läbi vaatama ettevõtluse komisjon, mille koosseisus on Bruno Engel, Carmen Meikar, Tõnis Väli, Ülle Rink, Vello Jõgisoo, Vello Einland, Hülle Saarts ja Tiina Sergo.

Eelmine artikkelPäästeteenistuse soovid jõuludeks ja aastavahetuseks
Järgmine artikkelKuusalu valla kultuuripreemia 2009 sai kammerkoor