Ida-Harju Koostöökoda loodab nelja aastaga jagada üle 20 miljoni krooni

2184

Neljapäeval, 12. novembril kinnitati Anija mõisas nelja valla LEADER-grupi arengustrateegia.
Ida-Harju Koostöökoja juhatuse esimees on Raasiku valla arenguspetsialist TIINA SERGO.
Augustis 2008 loodud Ida-Harju Koostöökoda (IHKK) hõlmab, Anija, Raasiku, Aegviidu ja Kose valda. LEADER-grupi esimese aasta põhiülesanne oli koostada arengustrateegia, mille alusel on kohalikel MTÜdel, omavalitsustel ja ettevõtetel võimalik hakata taotlema LEADER-programmi kaudu toetust erinevatele projektidele. Projektide esimene hindaja tulevikus on kohalik tegevusgrupp.

Asutamiskoosolekul valiti põhilisteks tegevussuundadeks elukeskkonna parandamine ning uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutamine, et tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses.

Äsjavalminud strateegia koostamiseks viidi kevadel läbi uuringuid piirkonna MTÜde ja ettevõtete seas, nende põhjal moodustati kolm töörühma – ühistegevuse, elukeskkonna ja ettevõtluse töörühm.

Strateegia koostamise käigus külastati Eestis kolme tegevusgruppi, osaleti õppereisidel Taani ja Rootsi ning külastati välispartnereid Hispaanias.

1. detsembriks esitatakse strateegia PRIAle, kes peab selle heaks kiitma. Strateegiat hakatakse ellu viima kolme meetme kaudu.

Kolm meedet
Esimese, ühistegevuse arendamiseks kavandatud meetme „Teeme koos“ sihtgrupp on MTÜd, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused ning kohalikud ettevõtted. Eesmärgid on noorte aktiivne kaasamine kohalikesse tegemisse ning eri vanusegruppide aktiveerimine piirkonna arendamisse.

Meetme raames hakatakse toetama laste- ja noorteüritusi, külade tähtsündmusi, külapäevade ja laatade korraldamist, koolitusi, rahvariiete ostmist, koduloo uurimist, piirkonna ajaloo kogumist ja jäädvustamist, motivatsiooni­üritusi, koolitusi ja ekskursi­oone ringijuhendajatele, treeneritele eestvedajatele jne.

Toetuse suurus on 10 000-100 000 krooni. MTÜsid ja omavalitsusi toetatakse kuni 90 protsendi, ettevõtteid kuni 60 ja seltsinguid kuni 100 protsendi ulatuses projekti maksumusest.

Teise meetme „Kodukant korda“ abil on kavas investeerida elukeskkonda. Sihtgrupp on sama, mis eelmisel meetmel. Konkreetsed eesmärgid on tervislik ja kultuuriline vaba aja sisustamine, puhas atraktiivne loodus- ja elukeskkond ning heakorrastatud asumid ja kohalikku elukeskkonda parandavad objektid.

Toetust saab taotleda investeeringuprojektide ettevalmistamiseks, näiteks projekteerimiseks, keskkonna-uuringuteks, keskkonnamõjude hindamiseks, teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamiseks; tervise- ja matkaradade rajamiseks ja korrastamiseks; spordi- ja mänguväljakute rajamiseks; turismiobjektide korrastamiseks; kortermajade energiatõhususe suurendamiseks ning heakorratööde toetamiseks – talgute korraldamiseks, veekogude puhastamise, prügimajanduse rajamiseks jne.

Toetuse summa on 10 000-1 000 000 krooni. MTÜsid ja omavalitsusi toetatakse kuni 90 protsendi, ettevõtteid kuni 60 ja seltsinguid kui 100 protsendi ulatuses projekti maksumusest. Infrastruktuuri rajamisel, see tähendab elektri- ja veevarustuse, kanalisatsiooni ning teede investeeringute puhul, on toetusemäär kõigile 60 protsenti projekti maksumusest.

Kolmas meede „Tööd ja leiba“ on suunatud MTÜdele ja ettevõtetele. Eesmärgid on keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine ettevõtluses, puhke- ja turismimajandust toetavad teenused ning kogukonnateenuste arendamine.

Meetme raames toetatakse investeeringuprojektide ettevalmistamist; kogukonnateenuste arendamist, näiteks ehitusinvesteeringuid ja personali erialast koolitust; antakse ettevõtetele investeeringutoetust patenteerimiseks, majutus- ja toitlustuskohtade loomiseks, aktiivse puhkuse arendamiseks, personalikoolituseks ning toetatakse turundust – messidel osalemist, turundustrükiste koostamist, suveniiride tootmist jne.

Toetuse määr on 10 000- 500 000 krooni. MTÜsid toetatakse kuni 90 protsendi, ettevõtteid kuni 60 ulatuses projekti maksumusest. Infrastruktuuri rajamisel on toetusemäär kõigile 60 protsenti projekti maksumusest.

Projektide vastuvõtt algab jaanuaris
Aastatel 2010-2013 on Ida-Harju Koostöökojal hinnanguliselt kasutada 26-27 miljonit krooni. Sellest kuni 20 protsenti moodustab organisatsiooni eelarve, ülejäänu jagatakse koostöös PRIAga välja projektidele. Esimese meetme projektidele on mõeldud 20, teise meetme projektidele 45 ja kolmanda meetme projektidele 35 protsenti toetuste kogusummast.

MTÜ järgmine üldkoosolek on 30. novembril. Siis on kavas kinnitada tuleva aasta eelarve – selleks ajaks peaks olema selge, kui palju põllumajandusministeerium IHKK-le tulevaks aastaks raha eraldab.

„Kui summa on teada, peame detsembri keskpaigas avalikustama, millised taotlusvoorud kavatseme avada. Ilmselt avame uue aasta algul kõik kolm meedet, et saaksime juba järgmisel aastal võimalikult häid projekte, mida toetada,“ rääkis IHKK juhatuse esimees Tiina Sergo.

Enne taotluste vastuvõtmist on kavas teha projektikoolitusi. Esimene on laupäeval, 21. novembril ning on mõeldud neile, kellel on juba olemas ideed konkreetse projektide kirjutamiseks.

Hinnanguliselt peaks IHKK tulevaks aastaks saama ministeeriumilt kasutada 5-6 miljonit krooni.

Eelmine artikkelPõhja prefektuuri eakatele mõeldud projekt „Ole eeskujuks!“
Järgmine artikkelKuusalu vallavanemaks valiti URMAS KIRTSI