Ida-Har­ju koo­rid laul­sid Uk­rai­na toe­tu­seks

102

Pü­ha­päe­va, 22. mail ko­gu­ne­sid pal­jud Ees­ti koo­rid ja mõ­ni­sa­da ük­sik­laul­jat Tal­lin­na lau­lu­väl­ja­ku­le, kus sal­ves­ta­ti muu­si­ka­vi­deo Uk­rai­na heaks. Ühend­koor lau­lis uk­rai­na kee­les Uk­rai­na ikoo­ni­list lau­lu „Pu­na­ne lod­ja­puu aa­sal“ ning kõ­la­sid ka „Mu isa­maa on mi­nu arm“ ja „Ta len­dab me­si­puu poo­le“. Ühis­laul­mi­sest teh­tud muu­si­ka­vi­deo oli ETVs eet­ris ja aval­da­ti sot­saal­mee­dia võr­gus­ti­kes es­mas­päe­va, 23. mai õh­tul. Ida-Har­ju­maalt osa­le­sid ühis­laul­mi­ses Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, He­li Ka­ru Lau­lus­tuu­dio nais­koor ja Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor. Kok­ku oli laul­jaid lau­lu­kaa­re all li­gi 5000. Videot jagati üle maailma eri kanalite kaudu ja kogus üle miljon vaataja.

Eelmine artikkelKihel­kon­na­der­bi pää­dis haa­ra­va vii­gi­ga
Järgmine artikkelKeh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi aja­loo­li­ne saa­vu­tus – sa­mal päe­val kaks Ees­ti meist­ri­tiit­lit