Ida-Harju gümnaasiumide kolm õppesuunda

1137

Sõnumitooja uuris Kuusalu ja Kolga keskkoolilt ning Kehra ja Loksa gümnaasiumilt, kui kaugel ollakse kolme õppesuuna valikuga.

Loksa gümnaasiumi 10. klassis õppima hakkavad õpilased on oma esmase valiku teinud. Direktor Õnnela Tedrekin ütles, et keskkoolis on praeguseks soovinud jätkata paarkümmend 9. klassi lõpetajat, seega saaks eesti- ja venekeelsetest õpilastest ühe klassi. Enamvähem võrdselt on valitud humanitaarsuunda ja sotsiaalsuunda, vähem on soovitud loodusainete õppesuunda. Humanitaarsuunal on põhirõhk keeleõppel. Osasid valikaineid hakatakse õpetama 11. või 12. klassis koos nooremate klasside sama õppesuuna valinud õpilastega.     

Kehra gümnaasiumis tuleb kaks kohustuslikku õppesuunda – sotsiaal- ja loodusteaduste aineid sisaldavad. Kolmas on eesti keele õppe­suund ja see on mõeldud vene keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele.

„Loomulikult võivad vene keelt kõnelevad õpilased valida ka ülejäänud kahe õppesuuna vahel, kui nad valdavad eesti keelt piisavalt hästi. Keeleõppe suund on mõeldud nendele õpilastele, kes seda vajavad,“ selgitas Kehra gümnaasiumi direktor Urve Rannaääre. Milliseid aineid õppekavad sisaldama hakkavad ja mille vahel õpilased saavad valiku teha, selgub sügiseks.

Kolga keskkool rakendab samuti kaht kohustuslikku suunda – loodus-reaal ning sotsiaal-humanitaar. Kolmas suund on pärimuskultuur ja loomemajandus. Seda rakendatakse koostöös Kolga muuseumi, Lahemaa rahvuspargi, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Kodu-uurijate Seltsi jt.

Direktor Tõnu Valdma ütles, et õppeained on paigas. Pärimuskultuuri suunaga alustatakse sel õppeaastal ning soov on hakata seda talvel reklaamima ja tutvustama üle Eesti, et Kolka tuldaks õppima ka kaugemalt. Vajadusel korraldatakse majutus.  
     
Kuusalu keskkooli õppesuunad on: loodus-reaalained, sotsiaal-humanitaarained ja praktilise kallakuga õppeained.

Direktor Vello Sats ütles, et maikuu lõpuks paluti gümnaasiumiosas õppima asuvatel õpilastel valida suund ning valikained. Praeguse seisuga on loodus-reaal suunda valinud 14, sotsiaal-humanitaari 13 ning praktilist 10. Õpilastest moodustatakse kaks klassi. Eelistuste järgi pandi paika ka valikained, direktor tõdes, et mõnes osas tuli seetõttu teha plaanitus väikesi muudatusi.

Eelmine artikkelIRLi Kuusalu osakonda juhib HENN PÄRN
Järgmine artikkelOodatakse vastuseid küsimustikule olukorra kohta Raasiku vallas