Hoolimisest ja hooldamisest

661

Paar nädalat tagasi arutasime toimetuse ajakirjanikega, kas avaldada lugu Aruküla invaliidi-juhtumist. Otsustasime loo kasuks, et juhtida tähelepanu olukordadele, kus nähakse lamavat nimest, kuid pole selge, kas oleks vaja pakkuda abi. Aruküla kogemus näitab, et igal juhul tuleks uurida, mis olukorras inimene on. Kindlasti ei olnud soov kedagi süüdistada.

Nüüd oleme sunnitud avaldama jätkuloo, sest Sõnumitoojat on tsiteeritud ja kommenteeritud mitmel viisil kuni selleni, et väidetud, asjad polevatki olnud nii, nagu kirjeldasime. Täpsustasime ja kontrollisime ning toome lugejateni mõned lisafaktid. Käsitleme ka puudega inimesele hooldaja määramise ja järelevalve küsimusi. Abivajajate ja abiandmise teemaliste lugudega kavatseme jätkata ka edaspidi.