HOL kärpis Harjumaa aastalõpuballi kulusid

833

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu ei rahuldanud maavalitsuse taotlust aastalõpuballile lisaraha saamiseks.

Aprillikuus arutas HOLi volikogu Anija valla taotlust vähendada seoses valla raske majandusliku olukorraga Anija valla liikmemaksu. Harjumaa iga omavalitsus maksab liidule aastas 70 000 krooni baasraha pluss 15 krooni elaniku kohta. Anija vallavolikogu taotles HOLilt võimalust maksta 2009. aasta lõpuni iga elaniku kohta 10 krooni. Omavalitsusliidu volikogu leidis – kui teha ühele vallale soodustus, järgnevad sellele uued taotlused.

 HOLi juhatuse aseesimees, Kose vallavanem Vello Jõgisoo: „Leidsime, et eelarvelaekumised võivad edaspidi väheneda ka teistel omavalitsustel. Kuigi ajad on rasked, peame kokku hoidma ja organisatsiooni elus hoidma. Pole hea, kui liikmed hakkavad HOList rahapuudusel välja astuma, püüame pigem kokkuhoidlikumalt läbi ajada.“

Aprillis otsustati vähendada HOLi liikmemaksu elanike arvust sõltuvat osa – 15 krooni asemel on see nüüd 10 krooni.

Maikuu volikoguks töötasid HOLi juhatus ning eelarve- ja kultuurikomisjonid välja negatiivse lisaeelarve. Vähendati liidu büroo personali- ja transpordikulusid ning   ühis­ürituste rahastamist.

Aprillis hääletas enamus HOLi volikogus kohalolnud valla- ja linnajuhtidest selle poolt, et eraldada maavalitsuse ja HOLi koostöös toimuvale Harjumaa aastalõpuballile veel 70 000 krooni ning maakaitsepäevale lisaks seni lubatud 45 000 kroonile veel 25 000 krooni.

„Maakaitsepäeva kulude suurendamist arvestasime nüüd osaliselt – eraldame selleks kokku 60 000 krooni. Nii on see olnud igal aastal, väljaarvatud mullu, kui maakaitsepäev toimus Tallinna lauluväljakul ning seda korraldati koos Tallinna linnaga, siis olid kulutused suuremad,“ rääkis Vello Jõgisoo.

Harjumaa ballile andis HOL 2008. aastal 103 000 krooni. Tänavusse eelarvesse kavandati selleks 30 000 krooni. Maavalitsuse juurdeküsitud 70 000 krooni eraldamist ei pidanud HOLi juhatus ja komisjonid otstarbekaks: „Ball toimub ka tänavu Estonia teatri valges saalis, teatrisaalis ja talveaias. Ära jääb kontserdisaali rentimine.“

Sellega, et kontserdisaali ei rendita, hoitakse kokku 63 000 krooni.

„Ka eelnevatel aegadel pole seda maakonna aastalõpuballiks tellitud, kontserdisaali oleme kasutanud vaid viimased kolm-neli aastat,“ kinnitas Vello Jõgisoo.

Ta lisas, et kärpimine ei puudutanud üksnes maakaitsepäeva ja aastalõpuballi, proportsionaalselt vähendati ka teiste kultuuri- ja spordiürituste, sealhulgas ka Ilusa Küla  konkursi, korralduskulusid.

Eelmine artikkelVargus Kehra linnas
Järgmine artikkelVihasoo teaduspäevale kogunes saalitäis rahvast