HOL aru­tab ta­su­ta ühist­rans­por­ti

751

Maar­du lin­na­va­lit­su­se taot­lu­sel on kol­ma­päe­val, 20. juu­nil HO­Li era­kor­ra­li­ne is­tung, kus pan­nak­se hää­le­tu­se­le, kas min­na Har­ju­maal üle ta­su­ta maa­kon­na­si­se­se­le ühist­rans­por­di­le või mit­te. Maar­du linn pol­nud ra­hul, et 9. mail toi­mu­nud HO­Li ju­ha­tu­se koo­so­le­kul ot­sus­ta­ti, et ei toe­ta­ta ta­su­ta maa­kond­li­ku ühist­rans­por­di juu­ru­ta­mist – sel­le­ko­hast ot­sust ei ole vor­mis­ta­tud, ka­jas­tub üks­nes pro­to­kol­lis ning sel­les ei ole kir­jas ot­su­se põh­jen­du­si. „Maar­du linn on sei­su­ko­hal, et ot­sust, mis mõ­ju­tab Har­ju­maa kõi­ki­de ela­ni­ke elu, ei saa te­ha HO­Li ju­ha­tu­se ta­san­dil pro­to­kol­li­li­se ot­su­se­na, lä­bi­kaa­lu­ma­ta ja mo­ti­vee­ri­ma­ta. Har­ju­maa ela­ni­kud pea­vad saa­ma ava­lik­ku tee­nust vä­he­malt sa­mas ula­tu­ses kui teis­te maa­kon­da­de ini­me­sed,“ mär­ki­sid Maar­du lin­na ju­hid HO­Li ju­ha­tu­se­le saa­de­tud kir­jas. HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees And­re Sepp sõ­nas, et ju­ha­tus te­gi ot­su­se Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se et­te­pa­ne­ku põh­jal. „In­for­mee­ri­si­me ot­su­sest mais ka HO­Li vo­li­ko­gu. Seal kee­gi vas­tu ei ol­nud. Ku­na Maar­du linn on soo­vi­nud, et see hää­le­ta­tak­se vo­li­ko­gus lä­bi, lei­dis ju­ha­tus, et aru­ta­me siis veel kord ja tee­me ot­su­se,“ rääkis HOLi juht.

Eelmine artikkelAru­kül­la Sü­gi­se tä­na­va­le tu­leb uus hoo­ne Ra­ve­ni kon­to­ri ja va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te jaoks
Järgmine artikkelAnne­tus­te ko­gu­mi­ne La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks jät­kub